ODAMIZ MERKEZ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

ODAMIZ MERKEZ ŞUBESİNİN GENEL KURUL VE ŞUBE SEÇİMİNE İLİŞKİN DUYURUSU

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

MERKEZ ŞUBESİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesinin 16’ıncı Olağan Genel Kurulu ve seçimler çoğunluklu  olarak  15-16 Ocak 2022 tarihlerinde aşağıdaki gündem  uyarınca, Orman Genel Müdürlüğünün Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 Yenimahalle/ANKARA Yerleşkesinde, çoğunluk sağlanamadığı  takdirde ise Genel Kurul ve seçimler  22-23 Ocak 2022 tarihlerinde aynı adreste, aynı gündemle yapılacaktır.

                                                                                                                             YÖNETİM KURULU

 

G    Ü    N    D    E    M

BİRİNCİ GÜN  (CUMARTESİ)

GENEL KURUL

Saat     : 09:00 - 10:00- Kayıt

Saat: 10:00  Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
Başkanlık Divanı seçimi
Şube Genel Kurul gündeminin okunması ve oylanması,
Şube Başkanının konuşması
16. Dönem Orman Mühendisleri Odası Merkez Şubesi Genel Kurul seçimlerine katılacak olan Grupların;

a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üye adayları ile basılı listede yer alacak Oda genel kurulu şube delegelerinin, Oda Ana Yönetmeliğinin 77 inci maddesine göre belirlenmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,

b) Seçimlere katılacak grupların birleşik oy pusulasındaki yerlerinin divan başkanlığınca kura ile tespit edilmesi ve tutanağa bağlanarak imzalanması,

c) Birleşik oy pusulasının; bu maddeye göre genel kurul divan başkanlığınca düzenlenen tutanaklara uygun olarak, Oda Ana Yönetmeliğinin 76 ıncı maddesi uyarınca birleştirilmesi ve çoğaltılmasında seçime katılacak her grup adına görev alacak grup temsilcisinin genel kurulda belirlenmesi ve tutanağa bağlanması,

d) Genel kurulda belirlenen şube yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları ile Oda genel kuruluna katılacak basılı şube delege adaylarının duyurulması,

e) Basılı delege aday listelerinin yer aldığı birleşik oy pusulası; şubenin sekreteryalığında ve seçimlere katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde bilgisayar ortamında hazırlanması, seçimlere katılacak grup sayısından bir fazla çıktı alınarak Genel Kurul divan başkanlığınca imzalanması, birer nüsha seçimlere katılacak gruplara verilmesi ile bir nüshasının genel kurul dosyasına konulması,

Konukların konuşmaları 
Şube yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve şube yönetim kurulunun aklanması,
Dilek ve Temenniler
Şubenin sekreteryalığında, seçime katılacak grup temsilcilerinin gözetiminde, Oda Ana Yönetmeliğinin 76 ıncı maddesi uyarınca seçimlere katılacak üye sayısından yüzde iki fazla ve renkli olarak matbaada veya renkli fotokopi ile çoğaltılan birleşik oy pusulalarının, Divan başkanlığınca teslim alınması ve yine divan başkanlığınca genel kurul tutanakları ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim edilmesi,
Kapanış

            

İKİNCİ GÜN (PAZAR)

             SEÇİM             :

             Saat                   : 09:00 -– 17:00