30/05/2020 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK  SMM SINAVINA KATILACAK  SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

30/05/2020 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE

TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1) ile orman endüstri mühendisi için (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 30/05/2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 28/03/2020 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.        

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 30/05/2020 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 25.00 TL (yirmi) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 15/04/2020 Pazartesi günü saat 17.00 ye kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 21/04/2020 tarih ve 268/1 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

        

İlgililere duyurulur. 22.04.2020

                                                                                                                                                                                                                                              ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli
EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları değerlendirme cetveli