Ankara’da 11/Eylül/2021 tarihinde yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru

Ankara’da 11/Eylül/2021 tarihinde yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru

DUYURU

11/EYLÜL/2021 TARİHİNDE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE

 

            Ankara’da 11/Eylül/2021 tarihinde yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru, hem Resmi Gazete’de ve hem de Odamız İnternet sayfasında daha önce duyurulmuştu.

Bu duyuruda belirtilen süre içinde, sınav için Odaya başvuran SYMM adaylarına ait başvuru belgeleri, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile Oda mevzuatına uygun olarak değerlendirilmiş ve duyuru ekindeki geçici liste ilan tanzim edilmiştir.

Adaylardan bu listeye karşın itirazları olanlar var ise, itirazlarını 01/09/2021 ÇARŞAMBA günü mesai bitimine kadar Oda Genel Merkezine yapacaklardır.

Oda Yönetim Kurulunca itirazların kesin değerlendirilmesi yapılacak ve SYMM sınavlarına girecek kesin aday listesini 03/09/2021 tarihine kadar belirleyip Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır.

SYMM sınavına başvuran adaylara önemle duyurulur.  25/08/2021

 

                                                          ODA YÖNETİM KURULU

 

 

EK: 11/EYLÜL/2021 Tarihinde Yapılacak Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu

         Sınavına Katılacak Adaylara İlişkin Geçici Liste