ARALIK AYI “MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ” NE KATILACAK  ADAYLAR BELİRLENDİ

ARALIK AYI “MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ” NE KATILACAK ADAYLAR BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/12/2019 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

 

          5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 13 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 01/10/2019 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/11/2019 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 21-22/11/2019 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 27/11/2019 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/12/2019 tarihinden geçerli olmak üzere, 02/12/2019 tarihinde Ankara, 03/12/2019 tarihinde Adana, 04/12/2019 tarihinde Trabzon, 05/12/2019 tarihinde Amasya, 06/12/2019 tarihinde Denizli, 07/12/2019 tarihinde Bursa, 08/12/2019 tarihinde Elazığ, 09/12/2019 tarihinde Erzurum, 10/12/2019 tarihinde İzmir, 11/12/2019 tarihinde Kastamonu, 12/12/2019 tarihinde Antalya, 13/12/2019 tarihinde Sakarya ve 14/12/2019 tarihinde İstanbul Oda şubesinde işe başlayarak bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama /tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 108 orman mühendisi ile EK:2 deki SMM adayı 32 orman endüstri mühendisi Oda yönetim kurulunun 24/12/2019 tarihli ve 225/2 sayılı kararı ile 01/12/2019 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

             

            İlgililere duyurulur.    25/12/2019                

                                                                                              ODA YÖNETİM KURULU

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2019 da başlayan 108 SMM adayı

            Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2019 da başlayan 32 SMM adayı

            Orman Endüstri Mühendisleri