CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ

AYDIN’DA 12-15/01/2019 TARİHLERİNDE

ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İÇİN

“CANSIZ ORMAN BİTKİSEL ÜRÜN ZARARLILARIYLA MÜCADELE EĞİTİMİ VE SINAVI” YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 12-15 Ocak 2019 tarihleri arasında Aydın, Kuşadası, Pine Bay Holiday Resort Hotel de  “Cansız Orman Bitkisel Ürün Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi ve Sınavı” yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim, 28/08/2015 tarihli ve 29459 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Teknik Mücadele Yönetmeliği” ve Orman Genel Müdürlüğünün 305 nolu “Orman Bitkisi ve Bitkisel Ürünlerine Arız Olan Zararlı Organizmalar ile Mücadele Usul ve Esasları” Tebliği”ne uygun olarak odamız ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliği ile yapılacaktır.

Orman Bitkisi Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi, eğitimden sorumlu Oda Yönetim Kurulu üyesi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda yapılacaktır.

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI

-Orman Mühendisleri Odasına Üye olmak ve Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak veya Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına devam eden serbest meslek mensubu adayı olmak,

Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesinde,5531 sayılı Kanundaki orman endüstri mühendisliği faaliyet konularından 2)a-Yongalama, liflere ayırma, presleme, buharlama, kurutma ve emprenye etme sanayi işlemleri konusunda yetkili olduğunun belirtilmesi

-Oda’ya borcu bulunmamak,

-Eğitimler en fazla 50 kişi ile sınırlı olacaktır. Eğitim başvurusunun bu sayının üstünde olması halinde, başvuru dilekçesinin Odanın kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak eğitim grupları belirlenecek ve adaylar internet duyurusu ile eğitime çağrılacaktır. Başvurularda bu sayının aşılması halinde otel kapasitesine bağlı olarak sayı arttırılabilecek veya Odamız tarafından belirlenecek ileri bir tarihte ikinci bir eğitim yapılabilecektir. Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ

Eğitim Tarihleri: 12-15 Ocak 2019

Eğitim Süresi:4 gün

Eğitim Son Başvuru Tarihi: 02 Ocak 2019

Eğitimin Yapılacağı İl: Aydın, Kuşadası

Eğitimin Yapılacağı Hotel Adı: Pine Bay Holiday Resort

Adres: Bayraklıdede Mahallesi, Çam Limani Mevkii, 09400 Kuşadası/Aydın

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.

- “Cansız Orman Bitkisel Ürün Zararlılarıyla Mücadele Eğitimi”ni tamamlayan meslek mensupları15/01/2019 Salı günü saat 10.00 da yazılı sınava alınacaktır.

-Yazılı sınavda 100(yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

-Yazılı sınavda çoktan seçmeli test usulüne uygun olarak 50 soru sorulacak, her bir soru 2 puan olarak değerlendirilecek ve 120 dakika süre verilecektir. Yanlış işaretlenen soru sayısı doğru cevap sayısından düşülmeyecektir. İtiraz sonucu hatalı olduğu tespit edilen soru tüm adaylar tarafından doğru işaretlenmiş olarak kabul edilecektir. Eğitim esnasında sınav soruları ile ilgili hususlar koordinatör tarafından katılımcılara duyurulacaktır.

-Eğitim sonunda yapılacak sınavlarda başarılı olan serbest meslek mensuplarına, Orman Mühendisleri Odasınca “Cansız Orman Bitkisel Koruma Ürünü Reçete Yazma Yetki Belgesi” verilmesine esas olmak üzere sertifika belgesi verilecek ve meslek mensuplarının ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Cansız Orman Bitkisel Ürününe Reçete Yazma Yetkisi Vardır” şeklinde şerh konulacaktır.

-Mesleki deneyim kazanma çalışması yaparken, bu eğitime katılıp, eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olan serbest meslek mensubu (SMM) adayları; SMM sınavlarında başarılı olup serbest meslek mensupluğu ruhsat belgesini almaya hak kazandıkları takdirde, ruhsat belgelerinin sağ alt tarafına “Cansız Orman Bitkisel Ürününe Reçete Yazma Yetkisi Vardır”, şeklinde şerh konulacaktır.

EĞİTİM VE KONAKLAMA GİDERLERİ

- Eğitim ve konaklama giderleri, iki kişilik odalarda kalmak şartıyla (Dört gece konaklama, tam pansiyon yemek, eğitim, eğitici, sınav vb. giderler Dahil) 780,00 TL dir.

- Konaklama Alkolsüz her şey dahil konseptinde olacaktır.

- Otele girişler 11 Ocak 2019 Cuma günü saat 14:00 dan sonra akşam yemeği ile başlayacaktır.

-Tek kişilik odada kalmak isteyenler için (bu durum dilekçede belirtilecektir) 960,00 TL dir.

- Orman Genel Müdürlüğünün Orman Zararlıları ile Mücadele Setinin dijital dokümanlarına Orman Genel Müdürlüğü web sitesinin e-kütüphane sekmesinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu dokümanlara kitap seti şeklinde sahip olmak isteyenler için bu durumu dilekçede belirtmek şartıyla 42,00 TL karşılığında temin edilecektir.

Katılımcıların talepleri halinde İzmir Havaalanından otele 30 TL (tek yön) karşılığı ulaşım imkânı sağlanacaktır.

-Eğitim ve Konaklama Giderleri için Odamızın T.C Ziraat Bankası Beşevler/Ankara Şubesi

TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38 nolu banka hesabına veya Oda Genel Merkez muhasebe birimine 02/01/2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar yatırılması gerekmektedir.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.