BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLENECEKTİR

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DÜZENLENECEKTİR

PROGRAMIN AMACI:

 

Çözümü, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için mahkemeler tarafından başvurulan kişilere bilirkişi denilmektedir.

Bu program, mesleki deneyime sahip, alanında uzman üyelerimizin ve diğer bilirkişilik adaylarının bilirkişilik hakkında temel, teorik ve uygulamalı bilgilere sahibi olmalarını ve bilirkişilik faaliyetlerini hukuksal açıdan sorumluluklarını gerektirebilecek herhangi bir sorunla karşılaşmadan sürdürebilmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanununun 6. maddesi ile Bilirkişilik Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince, 2017 yılı Ekim Ayı itibariyle adli ve idari yargı alanında yürütülen bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için, bilirkişilik yapacak kişilerin "Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamlamaları ve katılım belgesi sahibi olmaları gerekmektedir.

Bu bağlamda yapılmış olan başvuruya istinaden, Orman Mühendisleri Odamız, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından 28/09/2017 tarihi itibariyle “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni gerçekleştirmek üzere 3 yıl süreyle yetkilendirilmiştir.

 

KİMLER KATILABİLİR

 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. İlgili Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik Temel Eğitimine, Beş yıllık mesleki deneyimi olup İl Adalet Komisyonlarına 2018 Adli Yılı’nda başvurmayı düşünen Odamız Üyesi Orman, Orman Endüstri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ile TMMOB Üyeleri ve şartları sağlayan diğer tüm bilirkişi adayları katılabilirler.

 “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez” (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 63) ve “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” (Bilirkişilik Kanunu madde 10/4) hükümleri gereği başvuruda bulunacak olan Hukukçuların bu hususu dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir.

 

 İÇERİK:

 

Programın planlanan içeriği şu şekildedir:

-Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

-Bilirkişilik

-Bilirkişi İncelemesi

-Rapor Yazım Usul ve Esasları

-Uyap Bilirkişi Portal Bilgi Sistemi

Detaylı program içeriği katılımcılara ayrıca bildirilecektir.

 

EĞİTMENLER:

 

Teorik eğitim Hacettepe Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Çetin ARSLAN tarafından, Uygulamalı Eğitim ise Avukat Mustafa KIRMIZI tarafından verilecektir.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

Eğitime katılmak isteyenlerin aşağıda yer alan belgeleri Odamıza teslim etmesi gerekmektedir.

-Dekont,

-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

-5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir belge,

-Kayıt Formu ve Dilekçe

 

 

PROGRAM ÜCRETİ:

Odamız Üyelerine ve TMMOB Üyelerine fiks menü akşam yemeği dahil 600,00 TL (KDV Dahil)

Diğer Katılımcılar için fiks menü akşam dahil 750,00 TL’dir (KDV Dahil)

ÖDEMELER:

  • Kredi Kartı ödemeleri Merkezimizde tek çekim olarak yapılabilmektedir.
  •  Ödemeler için Odanın Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38
  • Dekonta açıklama Olarak Katılımcının Adı Soyadı, TC Kimlik Numarası ve Eğitim İsmi Yazılmalıdır

 

PROGRAM SÜRESİ, YERİ, TARİHLERİ VE SAATLERİ:

 

Bilirkişilik Temel Eğitimi Sertifika Programının toplam süresi 24 saattir. 18 saati teorik eğitim, 6 saati uygulamalı eğitim şeklinde yapılacaktır.

 

Yeri    :TMMOB, Orman Mühendisleri Odası, Toplantı Salonu

Beştepeler Mah. 31.Sk. No:3 P.K. 06560 Beştepe Yenimahalle – ANKARA

 

05/10/2018 Cuma                  Saat: 14.00-20.00 (Teorik Eğitim)

06/10/2018 Cumartesi          Saat: 13.00-19.00 (Teorik Eğitim)

07/10/2018 Pazar                  Saat: 13.00-19.00 (Teorik Eğitim)

08/10/2018 Pazartesi            Saat: 13.00-19.00 (Uygulamalı Eğitim)

 

EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE

Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan katılımcılara “Bilirkişilik Temel Eğitimi”ni tamamladıklarına dair Sertifika Belgesi verilecektir.

Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine (2 saat) devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilmeyecektir.

Yeterli Katılımcı Olmaması durumunda yatırılan ücretler iade edilecektir.

Bilgi ve İletişim için: 03122150033