MESLEK MENSUPLARINDAN ÇALIŞTAYA YOĞUN İLGİ

MESLEK MENSUPLARINDAN ÇALIŞTAYA YOĞUN İLGİ

Orman Mühendisleri Odası’nın düzenlemiş olduğu "2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz" çalıştayı 17-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da 600’e yakın meslek mensubunun yoğun katılımı ile gerçekleşti. 17-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da Orman Mühendisleri Odası tarafından gerçekleştirilen "2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz" adlı çalıştay, 600’e yakın meslek mensubunun yoğun katılımı ile gerçekleşti. Antalya’da düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu "2023'e Doğru Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ve Ormancılık Hedeflerimiz" çalıştayına Türkiye’nin önde gelen STK’ları ve Dernekleri de katıldı. Çalıştayın ilk günü programında; DKMP – GM 6. Bölge Müdürü Rıza Kâmil ve Antalya Orman Bölge Müdür Yrd. Mehmet Karabacak, ev sahibi bölge müdürlükleri olarak hoşgeldiniz konuşmalarını yaptılar. Ayrıca 8. ve 19. Dönem Milletvekili Adil Aydın, AHŞAPDER Genel Başkan Erkan Kalafat, OREMDER adına Mustafa Yıldız, ÖZ ORMAN-İŞ adına Zeki Sungur, ORFAMDER adına Mustafa Atalay, Orman Müh. Birliği Adına Adnan Yaman, Yeşil Türkiye Ormancılar Derneği Adına Cemil Ün ve TOÇ BİR-SEN Genel Başkan Vekili Sabri Kızılkaya konuşmalarını yaptılar. Yaklaşık 600 meslek mensubunun katılım sağladığı çalıştayda, Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da bir konuşma gerçekleştirdi. Türkyılmaz konuşmasında; Tüm STK ve derneklerin yoğun katılımından dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ülkemizin gelişmesi ve güçlenmesi adına yaptığımız her çalışmanın ileriki yıllar için yatırım olduğunu ve dünyaya örnek olacak işlere imza atmamız gerektiğini düşünüyorum. Buradaki tüm katılımcıların gayretlerinin de bu yönde olduğunu biliyorum. Ormancılık meslek mensubu tüm meslektaşlarımızı ve ormancılık teşkilatlarımızı her kademede temsil edildiği çalıştayımızın, tüm meslek camiamıza ve ülke ormancılığına fayda vereceği bir gerçektir. Bugün burada 2023 yılına doğru orman teşkilat yapılarımız ve ormancılık hedeflerimiz mütalaa edilecektir. Ortak aklın vereceği karar önemlidir. Herkesin kanaat ve düşüncesi bizler için çok kıymetlidir.” .” dedi. Çalıştayın 2. oturumunun Moderatörlüğünü Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal yaptı. Oturumda Prof. Dr. Öner Demirel "Küresel Ölçekte Korunan Alan Yönetimi Temelinde Ülkemiz Korunan Alanlar Ağının Yönetimi ve Değerlendirilmesi" konusunu ele aldı. Prof. Dr. Atila Gül "Koruma Statüleri ve Ulusal Yasalar ile İlişkiler" konusunu katılımcılar ile paylaştı. Prof. Dr. İbrahim Turna ise konuşmasında " Çölleşme ve Erozyon Çalışmaları, Önemi, Uluslararası Sözleşmeler ile Bağlantısı " konusunu ele alarak katılımcılar ile paylaşımda bulundu. Devam eden programda OGM Genel Müdürlerinden Osman Kahveci ve Mustafa Kurtulmuşlu Ormancılık Teşkilat Yapılarımız ile İlgili görüşlerini katılımcılar ile paylaştılar. Programda; Müsteşarlarımızdan Nuri Uslu ve Müsteşar Yardımcılarımızdan İbrahim Çiftçi “Ormancılık Teşkilat Yapılarımız” ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Yine aynı programda OGM Genel Müdür Yardımcılarımızdan Ramazan Çakır ve Nurettin Doğan “Ormancılık Teşkilat Yapılarımız” ile ilgili görüşlerini paylaştılar. Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selman Gültekin "Dünya ve Türkiye Ormancılık Politikasındaki Güncel Gelişmeler ve Yönelimler" konusunda konuşma yaptı. Prof. Dr. Hülya Kalaycıoğlu "2023'e Doğru Ormancılık Hedeflerimiz Doğrultusunda Orman Endüstri Mühendislerinin Rolü ve Önemi" konusunu ele aldı. Doç. Dr. Ayhan Akyol ise "Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergelerinin İzlenmesi, Geliştirilmesi ve İklim Değişimi Konusu ile Bütünleştirilmesi" konusuyla meslektaşlarıyla paylaşımda bulundu. Çalıştayın 2. gününde Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz’ın Yönetiminde Şube Yönetim Kurulları ile Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Yoğun bir katılımla gerçekleşen çalıştay, Genel Başkan Hasan Türkyılmaz'ın konuşmaları ile son buldu. Türkyılmaz; Sizlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen programımız oldukça verimli geçti. Tüm katılımcılara şükranlarımızı sunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz.” dedi.

Benimde Bir Fikrim Var! Diyorsan, benimdefikrimvar@ormuh.org.tr Adresine Fikrini, Görüşünü, Önerini Bildir Çalıştay Sonuç Raporunda Senin de Görüşlerin Yer Alsın.
Son Tarih: 1 Aralık 2019 Pazar