ÇALIŞTAYIMIZ SONA ERDİ

ÇALIŞTAYIMIZ SONA ERDİ

ORMANCILIK MESLEK CAMİASININ
ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASINDAN BEKLENTİLERİ
VE ÖNCELİKLERİNİN BELİRLENMESİ ÇALIŞTAYI
BASIN DUYURUSU

TMMOB Orman Mühendisleri Odası tarafından “12-13 Mayıs 2018” tarihlerinde meslek mensuplarının meslek ve çalışma alanları ile ilgili beklentilerinin ve önceliklerinin belirlenmesi ve meslek camiası içerisinde birlik, beraberlik ve istişare ortamın sağlanması amacıyla yüksek ilgi ve katılım ile bir “çalıştay” düzenlenmiştir.

Çalıştay çıktıları, OMO 47. Dönem Yönetim Kurulu ve yetkili organları tarafından değerlendirilerek, çalışma dönemi içinde ki faaliyetlerde belirleyici nitelikte olacaktır.

Üç Genel Müdürlüğümüzün (OGM, DKMP ve ÇEM) üst yöneticileri, OMO genel merkez yetkili kurul üyeleri, şube başkanlıklarımın yöneticileri, ormancılık özel sektör büro ve şirket temsilcileri, mezun olmuş iş bekleyen meslektaşlarımız, emekli meslektaşlarımız, orman fakültelerimizin temsilcileri ile sivil toplum örgütlerimizin başkan ve yöneticileri de dâhil olmak üzere 222 katılımcı ile icra edilen çalıştayda, ormancılık kavramı bütüncül bir perspektifte ele alınarak, büyüyen, gelişen ve teknolojik gelişmeler ışığında dönüşen Türkiye’de ormancılık meslek mensuplarımızın rolü, bugünü, yarını ve önemi masaya yatırılmıştır.

Çalıştayın açılışında, OMO Genel Başkanımızın,kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri, STK yetkilileri, kurum ve kuruluşlarda hizmet etmiş emekli üst yöneticiler; önerilerini, ormancılık meslek mensuplarımız için elzem olan konulara ilişkin görüşlerini paylaştılar.

Akabinde çalıştayın çalışma grupları oluşturulmuştur.

Bu çalışma grupları;
1-Kamuda çalışan ormancılık meslek mensuplarımızın beklenti ve öncelikleri çalışma grubu,
2-Özel sektörde çalışan ormancılık meslek mensuplarımızın beklenti ve öncelikleri çalışma grubu ve
3-Mesleki saygınlığın, istihdamın, etkinliğin ve gelişimin artırılmasına yönelik beklenti ve öneriler çalışma grubudur.

Bu çalışma başlıkları altında oluşturulan 3 grup, çalıştayın ilk günü öğleden sonra ki oturumda çalışmalarına başlamıştır.

Birinci çalışma grubunda, kamuda çalışanların görevde yükselme planlaması ve terfi sorunları, tayin ve rotasyon uygulamaları, özlük ve sosyal haklar, kurumsal kapasite ve çalışma verimliliğinin artırılmasına yönelik görüş ve öneriler ele alınmıştır.

İkinci çalışma grubunda, özel sektör çalışanlarının beklenti ve önceliklerine odaklanan odaklanılmış olup; serbest meslek mensuplarının çalışma alanında ekonomik hacmin büyütülmesi ve potansiyel iş alanlarına yönelik beklenti ve öneriler, serbest meslek mensuplarının iştigal ettiği alanda ihtiyaç duyulan mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde görüş ve öneriler, serbest ormancılık bürolarında yaşanan kuruluş aşaması finansal kaynak ve işletme sermayesi, istihdam, bürokrasi-prosedür, iş çeşitliliğinin azlığı ve mevcut Wişlerin mevsimselliği gibi sorunlar hakkında istişarelerde bulunulmuştur.

Üçüncü çalışma grubunda ise, akademik kurumlarda eğitim kalitesinin artırılması, istihdam sorununun aşılması için yapılması gereken akademik revizyonlar gibi hususlar, mesleki etkinlik ve gelişimin artırılması için kamu özel sektör ve odaların yapması gereken düzenleme, etkinlik ve faaliyetler hakkında düşünce ve öneriler, iş gücünden çekilmek zorunda kalmış ve emekli meslek gruplarımız için yapılması gereken aktiviteler istişare edilmiştir.

Programın ikinci ve son günü ise yine yoğun bir katılımla, her çalışma grubunun raporları ortak bir platformda ele alınarak tartışılmış ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Çalıştay esnasında ortaya çıkan görsel, yazılı tüm materyaller kullanılmak sureti ile düzenlenecek çalıştay raporunun bir kitapçığa dönüştürülerek meslek mensupları, resmi-özel kurum ve kuruluşlar başta olmak üzer tüm meslek kamuyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu