CEF  "FOREST EUROPE" İÇİN OKUNAN METİN
CEF  "FOREST EUROPE" İÇİN OKUNAN METİN
CEF  "FOREST EUROPE" İÇİN OKUNAN METİN

CEF "FOREST EUROPE" İÇİN OKUNAN METİN

Kısa adı Forest Europe olan, Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi'nin dönem başkanlığı tarafından Slaovakya'nın başkenti Bratislava'da 19-20/09/2018 tarihlerinde Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenmiştir. Dönem başkanlığı Odamız Genel Başkanı Hasan TÜRKYILMAZ tarafından yürütülen CEF (Avrupa Ormancılar Konseyi) Forest Europa sürecine akredite sivil toplum kuruluşu olması nedeni ile  bu toplantıda temsil edilerek ekli metin sunulmuştur. Ekli metin Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığında görevli Orman Mühendisi Uğur KARAKOÇ tarafından toplantı katılımcılarına paylaşılmıştır.

Meslek kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

 

“Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi Yuvarlak Masa Toplantısı

19-20 Eylül 2018, Bratislava, Slovakya

 

Sayın Başkan,

Sayın Delegeler

Avrupa Ormancılar Konseyi adına, burada olmaktan duyduğum mutluluğu paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi Yuvarlak Masa Toplantısı” nın başarılı bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum.

Nazik davetiniz için teşekkür ediyor, ev sahipliğiniz vesilesi ile tebriklerimi iletiyorum.

Kar amacı gütmeyen, bağımsız ve demokratik bir kuruluş olan Avrupa Ormancılar Konseyi, 2011 yılında kurulmuş olup ormancılık alanında ve uluslararası seviyede faaliyet yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Forest Europe ve UNFF gibi uluslararası süreçlere akreditedir.

Günümüz itibariyle 13 Avrupa ülkesinden yaklaşık 60 bin üyeyi temsil etmektedir. 30 Haziran 2018 tarihi itibariyle Türkiye Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz Avrupa Ormancılar Konseyi Başkanlığını üstlenmiştir.

Türkiye’de orman mühendisleri, orman endüstri mühendisleri ve ağaç işleri mühendislerinden oluşan yaklaşık 17 bin üyesi ile Orman Mühendisleri Odası olarak Avrupa Ormancılar Konseyi başkanlığını yürütmekten duyduğumuz onuru burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

Sayın Başkan,

Avrupa Ormancılar Konseyi 2013 yılında Türkiye’de düzenlenen “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi Hükümetlerarası Müzakere Komitesi" toplantısında sürece akredite olmuştur. Bunu takiben toplantılara aktif şekilde katılmış ve görüşlerini paylaşmaya gayret göstermiştir.

Bu vesile ile taslak “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi” hazırlanmasında görev alan, katkı veren tüm ilgililere teşekkür ediyorum.

Ancak bilindiği üzere “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi” taslak metni 2013 yılında tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra son derece önemli uluslararası anlaşmalar ve belgeler ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede biz Avrupa Ormancılar Konseyi olarak aşağıdaki hususların dikkate alınmasını teklif ve talep ediyoruz.

  • “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi” nin gerekli olduğunu düşünüyor ve bu konudaki çalışmaların artırılarak devam etmesini talep ediyoruz. FAO, UNECE gibi BM kurumlarına ilaveten Avrupa Komisyonu’nun da süreçte daha aktif olmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
  • Taraflarca mutabık kalınması ve yeterli destek sağlanması durumunda, sürece taraf bir ülkenin ve/veya bir uluslararası sivil toplum kuruluşunun da Sözleşmenin Sekretaryasına ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz.
  • “Yasal Bağlayıcı Avrupa Orman Sözleşmesi Hükümetlerarası Müzakere Komitesi” nin “Genel Koordinasyon Komitesi ve Uzmanlar Toplantısı” kararı ile,  “Forest Europe” altında yeniden kurulmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. 
  • Yeni kurulacak “Hükümetlerarası Müzakere Komitesi “ nin hazırlanmış olan taslak metni esas alarak sözleşmeyi tekrar yazması, bunu yazarken 2015 yılında BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” ve “BM 2017-2030 Ormancılık Stratejisi ve Küresel Orman Hedefleri” nin dikkate alınmasının faydalı olacağını düşünüyoruz.
  • Ormancılık temelli sivil toplum örgütleri, uygulayıcıları ve ilgili paydaşların sürece ortak olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun metinde belirgin şekilde yer almasını talep ediyoruz.

Sözlerime son verirken, bu toplantı için ev sahiplerimize ve katılımları için değerli meslektaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum.

Bundan sonraki süreçte aktif şekilde katılım sağlamak istediğimizi dile getirerek sizleri Avrupa Ormancılar Konseyi ve Türkiye Orman Mühendisleri Odası adına saygı ile selamlıyorum.

Hasan Türkyılmaz

Avrupa Ormancılar Konseyi Başkanı