ÇEKEREK-BOLAMAN PROJELERİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

ÇEKEREK-BOLAMAN PROJELERİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR!

Kısa adı TULIP (Türkiye Dayanıklı Peyzaj Entegrasyonu Projesi) olan şemsiye program altında;
•Ordu ve  Tokat  illerinde  uygulanacak  "Bolaman Çayı Havzası Rehabilitasyon Projesi"  ve
•Yozgat-Sivas-Tokat-Çorum  illerinde  uygulanacak  "Çekerek Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi" 
hazırlıkları devam ediyor. 
TULİP Şemsiyesi altında uygulanacak olan bahse konu havza projeleri ile;
•Başta ormanlar ve meralar olmak üzere doğal kaynakların sürdürülebilir yönetiminde yaşanan zorluklar, 
•Yağışlarda görülen düzensizlik nedeniyle meydana gelen sel, taşkın ve kuraklıklar, 
•İçme ve kullanma suyu yetersizliği ve su kaynaklarının kirliliği, 
•Yetersiz alt yapı ve paydaşlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği eksikliğine
Kurumlar arası etkin koordinasyon ve havza bazlı programlarla çözümler üretilmek istenmektedir. 
Bu gaye ve hedefler ile tasarımı yapılan 2 ayrı havza bazlı proje aynı zamanda 
11. Kalkınma Planının "havza bazında yapılan plan, strateji ve eylem planlarının bir bütünlük içinde uygulamaya konulması" amacına da uygundur.
Havza projeleri, Orman Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda,  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sahaya aktarılacaktır.
7 yıl muhtemel sürecek olan proje uygulamalarının sosyo-ekonomik etkilerinin şimdiden değerlendirilmesi, 
Kamu-özel sektör-STK dahil tüm paydaşların kapasite gelişimi ihtiyaçlarının tespiti ve iyileştirilmesi konularında raporlama görevi FAO-OMO arasında yapılan hizmet alımı akdi ile Orman Mühendisleri Odası Kamu tüzel kişiliğine verilmiştir.
Toplantı katılımcısı birimlerin özellikle kapasite geliştirme amacına yönelik ihtiyaçlarını bu platformda ifade etmeleri etkin bir ihtiyaç envanteri oluşumuna vesile olacaktır.
Toplantının ve projelerin hayırlı olmasını diliyoruz.