Kanada'da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi Toplantısındayız.

Kanada'da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi Toplantısındayız.

Orman Mühendisleri Odası, gelen davet üzerine. Kanada’da düzenlenen BM Avrupa Ekonomik Komisyonu Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi Toplantısına katılım sağlıyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz aşağıdaki hususlara değindi.

“Yaklaşık 17.000 aktif üyesi olan Orman Mühendisleri Odası (OMO), Anayasa ve diğer ilgili mevzuatımıza göre "kamu tüzel kişiliğine" haiz, "kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu" dur.

Anayasanın 135. Maddesi “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak… maksadı ile kanunla kurulan… kamu tüzelkişilikleridir.” hükmünü içermektedir.

6235 Sayılı “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu” nun 16. Maddesi çerçevesinde kurulan Orman Mühendisleri Odası, 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ile birçok konuda yetkili ve mesul tutmuştur.

Bu çerçevede üyelerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermek ve maksimum fayda sağlamak amacıyla gerek ülke içinde, gerekse uluslararası arenada etkin şekilde çalışıyoruz. Odamızın girişimleri ile başlatılan “Danışman Mühendis İstihdamı Projesi” ile başta Orman Genel Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olmak üzere yüzlerce üyemize istihdam sağlanmasına vesile olduk. Çeşitli sertifikalı eğitimlerle üyelerimizin farklı yerlerde iş bulmasına yardımcı olmaya çalışıyoruz. Süs bitkileri, bilgi işlem faaliyetleri gibi yeni açılımlar ile sektörün önünü açıyoruz.

Bu meyanda uluslararası sahada da aktif olmaya, çeşitli kaynaklar temin ederek projeler hayata geçirmeye çalışıyoruz.

Hâlihazırda Avrupa Ormancılar Konseyi Başkanlığını yürütüyoruz. Geçtiğimiz Ekim ayında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatının Macaristan’da bulunan Avrupa ve Orta Asya Bölge Müdürlüğünü ziyaret ettik. Ardından aynı zamanda FAO Genel Müdür Yardımcısı da olan Bölge Müdürü Vladimir Rakhmanin’ in 18 Ekim 2018 tarihinde Odamızı ziyaret etti.

Bu ziyaretlerin ve görüşmelerin neticesini yakın zamanda almayı bekliyoruz. Orman Mühendisleri Odası olarak başta gönül coğrafyamızda yer alan ülkeler olmak üzere tüm bölgede aktif olmayı, üyelerimizin buralarda faaliyet göstermesini desteklemeyi sürdüreceğiz.

Bu çerçevede yetkililerden gelen daveti de nazarı dikkate alarak, 5-9 Kasım 2018 tarihlerinde Kanada’da düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi (COFFI) 76. Oturumuna katılmaya karar verdik.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) http://www.unece.org   1947'de Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi (ECOSOC)  https://www.un.org/ecosoc/   tarafından kurulmuştur. Birleşmiş Milletler ‘in beş bölgesel komisyonundan biridir.

UNECE'nin başlıca amacı Pan-Avrupa bölgesi ekonomik entegrasyonunu teşvik etmektir. UNECE, Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya'dan 56 üye devlet içermektedir. Ancak, tüm ilgili Birleşmiş Milletler üye Devletleri UNECE'nin çalışmalarına katılabilir. UNECE faaliyetlerinde 70'in üzerinde uluslararası profesyonel kuruluş ve diğer sivil toplum örgütleri yer almaktadır.

5-9 Kasım tarihlerinde yapılacak COFFI Toplantısı ile eş zamanlı olarak, COFFI’ nin resmi oturumları ve programları yanında aynı tarih ve mekanda iki  konferans daha yapılacaktır. Bunlar; 6 Kasım Salı günü düzenlenecek olan  Ahşap Çözümleri Konferansı - Wood Solutions Conference http://wood-works.ca/bc/wsc/   ve 7-8 Kasım Çarşamba-Perşembe günleri düzenlenecek olan   Pasif Ev Kanada Konferansı - Passive House Canada Conference https://conference.passivehousecanada.com/   dır.

COFFI 76. Oturumu “Building the Future with Forests-Geleceğin Ormanlarla İnşa Edilmesi” ana teması ile toplanacak ve neticede “Daha iyi bir gelecek için “Sürdürülebilir Orman Ürünleri Üzerine” Vancouver Çağrısı” isimli belge Ülkelerin ve delegelerin onayına sunulacaktır.

Çağrının temel amacı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve yeşil ekonomide orman ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesi ve oynadığı hayati rolün taraflarca kabul edilmesi ve desteklenmesidir.

Orman Mühendisleri Odası, 5531 sayılı Kanuna göre Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin yasal temsilcisi olup, müzakereleri takiben kabul edilmesi beklenen bu çağrı doğrudan bu meslek gruplarının, dolayısı ile OMO’ nun görev ve yetki alanına girmektedir.

OMO, “sürdürülebilir orman yönetimi ilke ve prensiplerine” riayet ederek, orman ürün ve hizmetlerinin hayatın her alanına girmesini ve yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. Ahşabın en çevreci, yerli ve yenilenebilir, “sıfır atık prensibini destekleyen”, döngüsel ekonomi açıdan en önde gelen inşaat malzemesi olduğunu düşünmektedir.

Ülkemizde var olan MDF ve yonga levha sektörü, palet, çips, mobilya üreticileri, kırsalda ekonominin temel taşlarından olan “hızar-şerit atölyeleri” başta olmak üzere, sektörü tüm unsurları ile kavramayı ve desteklemeyi, bunun için başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, tüm taraflarla yakın işbirliği ve karşılıklı anlayış içinde çalışmayı görev kabul etmektedir.”

Kanada’daki ziyaretleri esnasında, başta Türkiye Cumhuriyeti Vancouver Başkonsolosluğu ve Kanadlı yetkililer olmak üzere, Ülkeleri temsilen katılan görevliler, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve özel sektör temsilcileri ile de görüşmeler yapılacağını ifade eden Hasan TÜRKYILMAZ, 10 Kasım Cumartesi günü Türkiye’ ye dönecek.

OMO Başkanı Hasan TÜRKYILMAZ , kamuoyuna çağrı yaparak, Türkçe çevirisi aşağıda verilen “Vancouver Çağrısı” hakkındaki  görüş ve önerilerin ormuh@ormuh.org.tr adresine iletilmesi halinde değerlendirmeye alınacağını ifade etti.

 

 

 Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi

Yetmiş Altıncı Oturum

Vancouver, Kanada, 5-9 Kasım 2018

Daha iyi bir gelecek için “Sürdürülebilir Orman Ürünleri Üzerine” Vancouver Çağrısı

Özet

Bu belge Kanada Hükümeti'nin inisiyatifi ve COFFI Bürosunun desteği ile hazırlanmıştır. 5 Kasım 2018 Pazartesi günü müzakereye açılacak, 8 Kasım 2018 Perşembe günü son şekli verilerek ilan edilecektir. COFFI Delegelerinin kabulü ile uygulamaya geçecektir.

Çağrının temel amacı, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma ve yeşil ekonomide orman ürünlerinin kullanımının teşvik edilmesi ve oynadığı hayati rolün taraflarca kabul edilmesi ve desteklenmesidir.

 

 1. Biz, COFFI üyesi devletler olarak, sürdürülebilir şekilde üretilen orman ürünlerini, geleceği inşa edecek “çevre dostu yapı malzemeleri” olarak tanımak ve tanıtmak için sizleri aramıza katılmaya davet ediyoruz.
 1. Bu çağrı ile, sürdürülebilir ormancılık teknikleri ile uyumlu şekilde geliştirilen geleneksel ve yenilikçi (İnovatif) ahşap ürünleri ve uygulamalarının, geleceğin dünyasına sosyal, ekonomik ve çevresel açıdan son derece önemli katkılar vereceği görüşünü yaymak istiyoruz.  Ve bu geleceği güvence altına almak için yapmamız gereken eylemleri tanımlamak istiyoruz.
 1. Çok uzun bir süre orman ürünleri sektörü "eski moda ve zararlı" olarak değerlendirilmiştir.  21. yüzyıla doğru giderken Sektörün çevresel olarak olumsuz etkiler ortaya çıkardığı, ekonomik etkisinin azaldığı görüşü hâkim olmuştur.  Ancak günümüzde bu görüş ciddi şekilde değişmiş ve hükmü kalmamıştır.  Bunun yerine, ormanların ve orman ürünleri sektörünün, gezegenimizin geleceği için önemli bir rol oynadığını iddia ediyoruz. Bu role hizmet etmek için, hepimizin hem sürdürülebilir orman yönetimine hem de ağaç ürünleri sektöründeki yeniliğin devamına olan bağlılığı çok önemlidir.
 1. Ormanlar nefes aldığımız havayı ve içtiğimiz suyu temizler, karbon depolar, biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilmesini garanti altına alır, topluluklarımızı güzelleştirir ve yerel ekonomileri destekler. Ormanlar sürdürülebilir şekilde yönetildiklerinde bu faydaları ve zengin ürünleri sağlayabilir.  Ormanlar, hem emtia üreterek, hem de evler ve yüksek katlı binalar için ahşap malzemesi, öğrenmeyi destekleyen kitaplara kâğıt olması, paketleme, konforlu tekstil ürünleri dâhil şaşırtıcı şekilde artabilen bir liste oluşturan yenilikçi ürünleri ile yaşam kalitemizi artırmaktadır.
 1. Birleşmiş Milletler 2030 Ajandası, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için önümüzdeki on yıllar boyunca hayata geçirilecek 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini belirlemiştir.  En büyük karasal yaşam alanlarından biri olarak, ormanlar ve ormanların sürdürülebilir yönetimi, tüm SDG'ler olmasa bile, çoğunda olumlu bir etkiye sahip olmaktadır. Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan üretilen keresteden elde edilen odun ürünleri de önemli faydalar sağlamaktadır. Bunlar, daha karbonlu yapı malzemeleri (SDG 13 - İklim Eylemi) yerine yenilenebilir odunların ikame edilmesinden atmosferik karbonun azaltılmasına, ormanlık alanlardaki kırsal ekonomilerin ve toplulukların canlandırılmasına kadar (SDG 8 - İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme); yenilenebilir enerjinin sağlanması (SDG 7 - Ekonomik ve Temiz Enerji) gibi sıralanabilir.
 1. Bu hedeflere daha etkin şekilde ulaşmak için, ağaç ürünleri sektörü, etkin ve yenilikçi işleme tekniklerini devam ettirmek (SDG 9 — Endüstri, İnovasyon ve Altyapı) ve döngüsel üretim zincirlerini kullanarak  (SDG 12 - Sorumlu Tüketim ve Üretim) sosyal ve çevresel açıdan "uyumlu ve sorumlu" uygulamalar geliştirmek mecburiyetindedir. Bütün orman türlerinin sürdürülebilir yönetiminin uygulanması, ormansızlaşmanın durdurulması, bozulmuş ormanların restore edilmesi ve küresel olarak sıfırdan ağaçlandırma ve yeniden ağaçlandırma çalışmalarının (SDG 15 - Land on Life) yenilenebilir orman ürünlerinin temelini oluşturmaktadır.  Bu hedeflerin gerçekleştirilebileceği ölçüde, ağaç ürünleri sektörü, topluma fayda sağlamak için "insanın doğa ile bir ve beraber çalışmasının"  modern ve en güzel örneklerinden bir olarak görülebilir.
 1. Bu sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak, bizim söz verdiğimiz ve diğerlerini de bize katılmaya davet ettiğimiz, aşağıdaki hususları da içeren özel çabalar gerektirmektedir.

 

 •    a) SDG 3 (Sağlık ve esenlik)
 •  
 • Ormanlarda yürütülen artan açık hava aktivitelerin arttırılması ile her yaştan sağlığın ve afiyetin artırılması;
 • Uygun fiyatlı konut sağlamada ahşap binaların katkısının anlaşılması ve ahşap binaların sağlık ve refah üzerindeki etkisinin kabul edilmesi,

             b) SDG 4 (Kaliteli Eğitim)

 • Genel olarak toplumun tamamı ile özellikle de gençler ile iletişime geçerek, ormancılık ve orman temelli endüstriler hakkında, bu sektörün yenilikçi ve sürdürülebilir yapısına özel önem vererek, toplumu bilinçlendirmek,
 • Ormanların ve odun ürünlerinin karbon depolamadaki rolü hakkında bilgi ve farkındalığı artırmak

             c) SDG 6 (Temiz Su ve Sanitasyon)

 • İyi yönetilen ormanların temiz suya ulaşmanın iyileştirilmesindeki rolü ve önemi hakkında daha fazla sayıda insanın eğitilmesi.

             d) SDG 7 (Ekonomik ve Temiz Enerji)

 • Sürdürülebilir şekilde yönetilen ormanlardan elde edilen odunun yenilenebilir enerji kaynağı olarak teşvik edilmesi,
 • Yenilenebilir orman ürünlerinin daha fazla enerji yoğun ham madde yerine kullanılmasının avantajları hakkında farkındalık yaratmak.

e) SDG 8 (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme)

 • Ormancılıkta istihdam edilen işgücünün yaşlanması ve beceri kaybının önüne geçilmesi için, sektörü teşvik edici ve cazip hale getirici faaliyetlerde bulunmak

            f) SDG 9 (Endüstri, İnovasyon ve Altyapı)

 • Verimli ve yenilikçi işleme teknikleri ve ürünlerin teşvik edilmesi,
 • Ahşap malzemelere karşı ayrımcılığa yol açmayan inşaat standartlarının tanınması ve teşvik edilmesi,
 • Ormanlara, kereste işleme ve imalat sektörlerine yatırım çekmeye yardımcı olabilecek uygun girişimlerin belirlenmesi ve teşvik edilmesi

g) SDG 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar)

 • Farklı ve yenilikçi ahşap ürünleri ve yeterli kentsel orman alanlarını kullanarak sürdürülebilir ve esnek şehirler inşa edilmesi,
 • Sosyal ve çevresel faktörlerle dengelenmiş, sektöre sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilen hammaddelerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamak için eylemler gerçekleştirilmesi,
 • Kamu ihale politikalarının, inşaatta kerestenin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere sürdürülebilir şekilde üretilmiş ağaç ürünlerinin kullanımını teşvik etmesini sağlanması,
 • İnşaat malzemesi olarak ahşabın daha yaygın şekilde kullanılmasını teşvik etmek amacıyla, sağlam bilimsel bilgiye dayalı yapı düzenlemelerinin  (örneğin yangın güvenliği, depremler, vb.) oluşturulması

h) SDG 12 (Sorumlu Tüketim ve Üretim)

 • Üretim zincirinin tüm aşamalarında sosyal ve çevresel sorumluluğu olan uygulamaların bir araya getirilmesi,
 • Odun temelli ürün geliştirmede yenilik için uygun koşullarının arttırılması

i) SDG 13 (İklim Eylemi)

 • Atmosferik karbonu azaltmak için,  karbon yoğun yapı malzemelerinin yerine,  yenilenebilir odun kullanımının teşvik edilmesi,
 • Artan karbon depolama yoluyla iklim değişikliğinin üstesinden gelinmesine yardımcı olmak için ahşabın bir yapı malzemesi olarak kullanılmasını teşvik etmek amacıyla  politika önlemlerinin uygulanmasının teşvik edilmesi

         j) SDG 15 (Karada Yaşam)

 • Sürdürülebilir Orman Yönetimi'nin, hammaddelerin tedariki de dahil olmak üzere, ormanların tüm önemli ekolojik, sosyal ve ekonomik boyutlarına olan katkısının kabul edilmesi ve tanınması.
 • Sertifikasyon dahil olmak üzere Sürdürülebilir Orman Yönetiminin uygulanmasının ve başarısının geliştirilmesi,
 • Yukarıda listelenen SDG'lere ulaşmada, üçüncü taraf olarak orman sertifikasyonu veya diğer mekanizmaların kullanılması yoluyla, sürdürülebilir bir şekilde yönetilen kaynaklardan orman emvali alımının teşvik edilmesi,
 • Arazide (peyzajda) yaşamakta olan yerli halklara saygı gösterilmesi ve yerli halkın ormanlık araziyle paylaştığı ilişkilerin anlaşılması.

 

Vancouver, 8 Kasım 2018

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu

Orman ve Orman Endüstrisi Komitesi