Kamu Kurumlarında Danışman Mühendis Olarak Çalışacakların Dikkatine - 2

Kamu Kurumlarında Danışman Mühendis Olarak Çalışacakların Dikkatine - 2

Kamu Kurumlarında Danışman Mühendis Olarak Çalışacakların Dikkatine - 2

 

Danışman Mühendis olarak idarelerde çalışacak meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için dikkat edilmesi gereken hususlar, 04.02.2019 tarihinde Odamız web sayfasında yayımlanmıştır. Meslektaşlarımızın gelecek yıllarda da mağduriyet yaşamaması için bu hususları dikkatlerinize tekraren sunuyoruz. Orman Fakültelerimizden yeni mezun olan, geçmiş yıllarda mezun olup da Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlamamış olan Oda üyesi meslektaşlarımız ile sınav hakkını yitirmiş meslektaşlarımızın, Danışman Mühendis olarak çalışabilmeleri için Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlamış olmaları gerekmektedir (2019 yılı için 1 Ağustos). (Başvuru duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.) 

Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarını tamamlamış ve sınav hakkı hala devam eden meslektaşlarımızın yapılacak olan en yakın Serbest Meslek Mensupluğu Sınavına katılarak başarılı olmaları gerekmektedir (2019 yılı için Eylül Ayı). Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu olarak, tüm meslek mensuplarımızın gerek devletimizin kurumlarında gerekse de özel sektörde diplomalarının karşılığı iş yapabilmeleri ve yeni iş alanlarının açılması için azami gayret içerisindeyiz. Ülkemiz Ormancılık Sektörünün, gerek SMM’li gerekse de özel uzmanlık eğitimi almış mühendis taleplerini karşılamak amacıyla sınav ve eğitim sisteminde meslektaşlarımız lehine köklü değişikler Yönetimimizce yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir. Bu duyuruyu tüm meslektaşlarımızın bilgi ve ilgilerine saygılarımızla sunuyoruz.

                                                                                              

Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu