DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME!

Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımızın 6877/A nolu tamimde (Ek No:7) belirtilen mühendis çalıştırma zaman takvimine göre arazide bulunulması gereken  zamanların  takibi bakımından meslek mensubunun arazide bulunacağı günleri belirten ve Odamızın online sisteminden temin edilebilecek olan ’Dikili ağaç satışında mühendis  çalıştırma zaman belgesi’’ oluşturulmuştur.

Bu belgenin, ilgili İşletme Şefi ile birlikte dikili satışa imza atan meslek mensubunun yanı sıra İşletme Müdürü ve alıcıya hizmet veren büro/şirket sahibince imzalanmak suretiyle Ormancılık Büro veya Şirketleri tarafından Odamıza sunulması istenecektir.

Sözleşme süresi sonundan itibaren (süre uzatımları yoksa) Ormancılık Büro veya Şirketleri, söz konusu  belge ile birlikte iş karşılığında faturayı15 gün içinde Orman Mühendisleri Odasına sunacaktır. Bu belgenin ibraz edilmemesi halinde istenilen belgelerin ibrazına kadar ormancılık büro/şirketi dikili ağaç satışında mühendis çalıştıramayacak ve dikiliye imza atan meslek mensuplarının dikili kotalarını kullanma imkanı olmayacaktır.

Süre uzatımı söz konusu ise, süre uzatım raporlarının en geç 15 gün içerisinde odamıza teslimi gerekir. Süre uzatımının sonundan itibaren de en geç 15 gün içerisinde dikili ağaç satışında mühendis  çalıştırma zaman belgesi  ve iş karşılığı fatura Orman Mühendisleri Odasına  teslim edilecektir.

 

TMMOB Orman Mühendisleri  Odası Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi