DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ  HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

 

        -Orman Genel Müdürlüğü’nün 6877/A Tamimde yaptığı, 13.09.2021 tarih ve E-23776183-310.04.10-2125412 sayılı değişiklikle birlikte İhtiyaç üzerine, 08.03.2019 tarih ve 25.00/435 sayılı Genelgemiz, web sayfamızda yayımlanan 20.09.2021 tarih ve O.2021/ 1127 Sayılı yeni Genelgemiz ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

           -Bir Meslek mensubu iki (2) aylık üretim periyodunda “büyük orman yangını sahalarında 30.000 m³'e kadar, diğer üretim sahalarında ise 6.000 m³'e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilecektir.

 

-Her iki üretim sahasında da hizmet verilmek istenmesi halinde, diğer üretim sahalarındaki 1000 m3’ lük hizmet,  büyük orman yangını sahalarındaki 5000 m3’  lük üretime denk sayılacaktır.

-Üretim süresinin başlama tarihi olarak orman işletme müdürlüğünce alıcıya yapılan dikili ağaç satış tarihi esas alınacaktır.

 

Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan firma adına, sahip veya çalışanı meslek mensubu, Odamız online sistemine giriş yaparak Oda kayıt belge müracaat butonu üzerinden oluşturacağı Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin veya Yangın Alanlarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin çıktısını alıp Oda yetkilisinin ıslak imzası ile ilgili idareye teslim edeceklerdir.

Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’yle birlikte ekrana gelen “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” (6877/A nolu tamimde Ek-7 ve Ek-8’de ki örneklere uygun olarak hazırlanan) doldurulacak ve alınacak çıktısı, satış sözleşmesi süresi sonundan itibaren (süre uzatımı yoksa) en geç 45 gün içerisinde, İşletme Şefi, dikili satışa imza atan meslek mensubu, İşletme Müdürü ve hizmet veren Ormancılık Büro/Şirket sahipleri tarafından imzalanmak suretiyle “iş karşılığı faturayla” birlikte sisteme yüklenerek asılları da firma sahibi veya yetkilisi meslek mensubu tarafından ilgili şubeye teslim edilecektir. Şubeler de sisteme yüklenen ve teslim alınan belgelerin doğruluğunu kontrol edeceklerdir.

Süre uzatımı söz konusu ise süre uzatım raporu sözleşme süresi sonundan itibaren en geç 45 gün içerisinde Odamız Genel Merkezine teslim edilecektir.

 Süre uzatımının sonundan itibaren de en geç 45 gün içerisinde dikili ağaç satışında “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” yukarıda belirtildiği gibi imzalanmak suretiyle iş karşılığı fatura ile birlikte Odamız online sistemine yükleme yapılarak asılları da ilgili şubesine teslim edilecektir

-Ormancılık büro ve şirketleri; 6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Esasları Tamiminde yer verilen Ek-7 ve Ek-8 deki örneklere uygun olarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensubunu, iş mahallinde bulundurmak zorundadır."

         

Belirtilen süreler içerisinde Dikili ağaç satışında mühendis çalıştırma Takvimi zaman belgesi ve iş karşılığı faturadan herhangi birini teslim etmeyen büro/şirket çalışan ve sahiplerinin dikili kotaları bu belgelerin teslimine kadar sistem üzerinden otomatik olarak kapatılacaktır.

Danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımızın çalışma zaman belgesine uygun olarak kendilerinin arazide bulunması zorunludur. İlgili ormancılık büro/şirket çalışanlarından herhangi birine vekâlet vermek suretiyle “Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” düzenlenmesi halinde de ilgililere yaptırım uygulanacaktır.

 

                                                                                             

                                                                                                            YÖNETİM KURULU