DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ HAKKINDA ÖNEMLİ  DUYURU !!!

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU !!!

Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımız için 6877/A nolu
tamimde (Ek No:7) belirtilen mühendis çalıştırma zaman takvimine göre hazırlanmış olan ”Dikili
ağaç satışında mühendis çalıştırma zaman belgesini,’’
İşletme Şefi ve dikili satışa imza atan meslek
mensubunun yanı sıra İşletme Müdürü ile alıcıya hizmet veren Ormancılık Büro veya Şirket sahipleri,
imzalamak suretiyle sözleşme süresi sonundan itibaren (süre uzatımları yoksa) 15 gün içinde “iş
karşılığı faturayla” birlikte
Orman Mühendisleri Odasına sunacaklardır.


Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımız istenilen bu belgeleri
öncelikle Odamız online sisteminden (Oda Kayıt Belge İşlemleri kısmından) yükleyecekler ve
asıllarını da ilgili şubesine teslim edeceklerdir. Teslime müteakip ilgili şubemiz tarafından belgelerin
ibrazı yapılacaktır. İstenilen bu belgelerin ibrazına kadar ormancılık büro/şirket sahip ve çalışanlarının
dikili kotalarını kullanma imkanı olmayacaktır.


Süre uzatımı söz konusu ise, süre uzatım raporlarının en geç 15 gün içerisinde odamıza teslimi gerekir.
Süre uzatımının sonundan itibaren de en geç 15 gün içerisinde dikili ağaç satışında mühendis
çalıştırma zaman belgesi ve iş karşılığı fatura yine sistemden yüklenecek ve asılları da ilgili şubeye
teslim edilecektir.


Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımızın arazide
bulunacakları zamanlar için kendi yerlerine ilgili ormancılık büro/şirket çalışanlarından herhangi
birine vekalet vermek suretiyle “Dikili ağaç satışında mühendis çalıştırma zaman belgesi”
düzenlenmesi halinde yaptırım uygulanacaktır. Dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verecek olan
meslek mensubu çalışma zaman belgesine uygun olarak kendisinin arazide bulunması zorunludur.