DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURUMUZ

DİKİLİ AĞAÇ SATIŞLARINDA DANIŞMANLIK HİZMETLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURUMUZ

-Dikili ağaç satışlarında serbest meslek mensupluğu hizmetlerine ilişkin 20.09.2021 tarih ve O.2021/1127 Sayılı yeni Genelgemiz daha önce Kurumlara, Şubelerimize,   ormancılık büro ve şirketlerine intikal ettirilmişti.  Ancak web sitemizde 22 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan “Dikili Ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti hakkında önemli duyuru” başlığı ile ilan edilen duyurumuzun yenilenmesine ihtiyaç duyulmuştur.
           -Bir Meslek mensubu iki (2) aylık üretim periyodunda “büyük orman yangını sahalarında 30.000 m³'e kadar, diğer üretim sahalarında ise 6.000 m³'e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verebilecektir.
Meslek mensubunun iki (2) aylık üretim periyodunda  her iki üretim sahasında da hizmet vermek istemesi halinde, imza yetkisi normal üretim sahalarında 6.000 m3’ ü toplamda ise 30.000 m3’ ü geçemeyecektir. Şöyle ki normal üretim sahasında 6.000 m3 dikiliye imza atan bir meslek mensubu aynı üretim periyodunda yangın sahalarındaki 24.000 m3 dikiliye imza atabilecektir.
Diğer şirket ve Kooperatif çalışanı meslek mensupları ise sadece çalıştıkları diğer şirket veya kooperatifin satın aldığı dikilide danışmanlık hizmeti verebileceklerdir.
- Orman işletme müdürlüğünce alıcıya yapılan dikili ağaç satış tarihi  iki aylık üretim periyodunun başlama tarihi olarak kabul edilecektir. 
Dikili ağaç satışlarında danışmanlık hizmeti verecek olan firma adına, sahip veya çalışanı meslek mensubu, Odamız online sistemine giriş yaparak Oda kayıt belge müracaat butonu üzerinden oluşturacağı Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin veya Yangın Alanlarında Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’nin çıktısını alıp Oda yetkilisinin ıslak imzası ile ilgili idareye teslim edeceklerdir.
Dikili Satış Oda Kayıt Belgesi’yle birlikte ekrana gelen “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” (6877/A nolu tamimde Ek-7 ve Ek-8’de ki örneklere uygun olarak hazırlanan) doldurulacak ve alınacak çıktısı, satış sözleşmesi süresi sonundan itibaren (süre uzatımı yoksa) en geç 45 gün içerisinde, İşletme Şefi, dikili satışa imza atan meslek mensubu, İşletme Müdürü ve hizmet veren Ormancılık Büro/Şirket sahipleri tarafından imzalanmak suretiyle “iş karşılığı faturayla” birlikte sisteme yüklenerek asılları da firma sahibi veya yetkilisi meslek mensubu tarafından ilgili şubeye teslim edilecektir. Şubeler de sisteme yüklenen ve teslim alınan belgelerin doğruluğunu kontrol edeceklerdir.
Süre uzatımı söz konusu ise süre uzatım raporu sözleşme süresi sonundan itibaren en geç 45 gün içerisinde Odamız Genel Merkezine teslim edilecektir.
 Süre uzatımının sonundan itibaren de en geç 45 gün içerisinde dikili ağaç satışında “Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” yukarıda belirtildiği gibi imzalanmak suretiyle iş karşılığı fatura ile birlikte Odamız online sistemine yükleme yapılarak asılları da ilgili şubesine teslim edilecektir
-Ormancılık büro ve şirketleri; 6877/A sayılı Dikili Ağaç Satış Esasları Tamiminde yer verilen Ek-7 ve Ek-8 deki örneklere uygun olarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensubunu, iş mahallinde bulundurmak zorundadır."         
Belirtilen süreler içerisinde Dikili ağaç satışında mühendis çalıştırma Takvimi zaman belgesi ve iş karşılığı faturadan herhangi birini teslim etmeyen büro/şirket çalışan ve sahiplerinin dikili kotaları bu belgelerin teslimine kadar sistem üzerinden otomatik olarak kapatılacaktır.
Danışmanlık hizmeti verecek olan meslek mensuplarımızın çalışma zaman belgesine uygun olarak kendilerinin arazide bulunması zorunludur. İlgili ormancılık büro/şirket çalışanlarından herhangi birine vekâlet vermek suretiyle “Dikili Ağaç Satışında Mühendis Çalıştırma Takvimi Zaman Belgesi” düzenlenmesi halinde de ilgililere yaptırım uygulanacaktır.