DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNCE İLAN EDİLECEK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN DUYURU

DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMLERİNCE İLAN EDİLECEK DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü birimlerince ilan edilen ihalelerin; teknik veya idari şartnamelerinde ya da ilanlarında, danışmanlık hizmeti alınacak diğer meslek mensuplarına da Orman Mühendisleri Odasının Asgari Ücret Tarifesine göre ücret ödeneceği belirtilmiş ise bu tarife üzerinden, herhangi bir belirtme yapılmamış ise ilgili meslek odasının belirlemiş olduğu asgari ücret tarifesine göre,  meslek odası bulunmayan meslek mensupları için ise o yıl için ilan edilen asgari ücret işçilik maliyeti (Elektronik Kamu Alımları Platformundaki işçilik hesaplama modülünden sözleşme ve genel giderler dahil maliyet dikkate alınacaktır.) üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

                              

                                                                                                                                                       ODA YÖNETİM KURULU