DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAK İÇİN HAYATINIZIN FIRSATINI YAKALAYIN

DOĞA İLE İÇ İÇE OLMAK İÇİN HAYATINIZIN FIRSATINI YAKALAYIN

Doğa ile iç içe çalışmak için Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümlerini tercih edin…

Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları, doğal ortam yanı sıra, doğadan elde edilen ürünün işlenmesinde çalışmaktadır. Diğer mesleklere göre daha iyi çalışma koşullarına sahiptirler.

Orman Mühendisleri ormanda bir fidanın dikilmesi veya bir tohumun ekilmesi için uygun yerin hazırlanmasından itibaren, yaşlanan ve artık ölmek üzere olan ağacın ormandan kesilerek, yeni genç fidanların ormana kazandırılmasına kadar gelişen birçok aşamada doğa mühendisliği işlemleri ile ilgilenmektedir.

Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri ise, hammaddesi ağaç olan tüm ürünleri tasarlayabilecek, üretimini yapabilecek, bu alanda çalışılan yerlerde koordinasyonu sağlayabilecek, tasarlanan ve üretilen ürünlerin kalite ve kontrol aşamasında görev alabilecek kişilerdir. Bu meslek unvanına sahip olan kişiler ağaçtan yapılacak olan ürünlerin üretim sırasındaki gerçekleşen maliyet analizlerini yapabilir, malzemelerin temin süreçlerinde çalışabilir ve projeleri yönetebilirler.

Son zamanlarda insanların doğayı daha iyi tanımlama ve buradan sağlıklı ürün elde etmenin önemine binaen, doğa bilimi ile alakalı ve ilgili bölümlerin tercih edilme oranı artmıştır. Orman alanlarının genişletilmesi, ormandan elde edilen ürünlerin işlenerek insanların kullanımına sunulması, ancak ve ancak ormancılık eğitimi alan mühendisler ile yapılabilir. Bu yüzden her geçen gün ormanın ve ormancılığın önemi artma eğilimindedir. İnsanoğlu daha çok yeşil alan isterken, bir taraftan da daha çok işlenmiş orman kaynaklı orman ürünü kullanmak istemektedir. Böylece Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği çalışma alanı genişlemektedir.

Ülkemizde değişik coğrafik yörelerde yer alan orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümleri sizi bekliyor…

Ülkemizde değişik coğrafik bölgelerinde 12 orman fakültesi vardır. 2020 YKS kılavuzuna göre 12 orman fakültesinde orman mühendisliği bölümleri öğretim faaliyeti sürdürmektedir. Yine 12 orman fakültesi içerisinde 8 orman fakültesinde orman endüstrisi mühendisliği bölümleri eğitim-öğretim yapmaktadır. Ağaç işleri endüstri mühendisliği ise 1 orman fakültesinde ve orman fakültesi olmayan 2 üniversitede öğretim yapmaktadır.

Tüm bu bölümler 2020-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre sayısal alandan öğrenci almaktadır.

2020 yılı için tüm orman mühendisliği bölümlerinin toplam kontenjanı 465, orman endüstrisi mühendisliği bölümlerinin kontenjanı ise 240’tır. Ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümü için kontenjan ise 65’tir. Üniversitelere göre kontenjanlar aşağıda verilmiştir.

Üniversite

Orman Mühendisliği
Bölümü Kontenjanı

Orman Endüstrisi Mühendisliği
Bölümü Kontenjanı

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Artvin Çoruh Üniversitesi

30

-

-

Bartın Üniversitesi

30

-

-

Bursa Teknik Üniversitesi

50

30

-

Çankırı Karatekin Üniversitesi

20

-

-

Düzce Üniversitesi

30

20

20

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

40

20

-

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

80

70

-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

25

30

-

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

30

20

-

Karabük Üniversitesi

20

-

-

Karadeniz Teknik Üniversitesi

80

30

-

Kastamonu Üniversitesi

30

20

-

Gazi Üniversitesi

 

-

-

25

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

-

-

20

TOPLAM

465

240

65

 

Orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümlerince öğrenim süresince her ay karşılıksız 800 TL burs imkânı sizi bekliyor.

Yükseköğretim Kurulu tarafından stratejik alanlar olarak belirlenen orman mühendisliği ve orman endüstri mühendisliği bölümlerini ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere lisans öğrenimleri süresince her ay karşılıksız 800 TL burs verilecektir. 

İki yarıyıl yurt dışında öğrenim için orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerini seçin.

Ülkemizde tüm orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinde Erasmus+ ve Mevlâna Değişim Programları kapsamında öğrencileri yurt dışında bir veya iki yarıyıl eğitim alabilmektedir.

Erasmus+ programı kapsamında bölüm öğrencileri bir veya iki yarıyıl burslu olarak 28 AB üyesi ülkelerinde (Almanya, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Hırvatistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, Yunanistan) ve AB üyesi olmayan program ülkelerinde (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya) eğitim alabilmektedirler. Ayrıca, ilgili ülkelerde staj yapabilmekte, ikili anlaşmalı proje eğitimlerine katılabilmektedirler.

Mevlâna Değişim Programı Erasmus+ programı ülkeler dışındaki ülkeler için uygulanan bir programdır. Öğrenciler öğrenim sürelerinin bir veya iki yarıyılını Mevlâna Değişim Programı anlaşması olan ülkelerde yapabilmektedirler.

Çift anadal programı ile iki diploma sahibi olma fırsatı için orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerini seçin.

Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinin herhangi birinde okuyan başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi için Çift Anadal ve Yandal Programlarından faydalanması sağlanmaktadır.

Çift Anadal Programı, bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programdır. Bu amaç ile başarılı öğrenciler okuduğu bölüm dışında aynı yükseköğretim kurumunda yakın olarak tanımlanmış veya tüm bölümlerden öğrenci alan bölümlere kayıt yaptırabilmekte ve böylece öğrenci ilgili yükseköğretim kurumunda ikinci diplomayı alma hakkına kavuşabilmektedir.

Yandal Programında ise bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen yandal sertifikası alabilmelerini sağlayan programdır. Bu program ikinci bir diploma yerine, alınan sınırlı sayıda ders ile o alanda da belirli yetkinlik belgesi sahibi olmaktadır.

Kamu ve özel sektörde iş imkânları için orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümleri tercihiniz olsun.

Orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği ve ağaç işleri endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar birçok kamu kurumunda iş imkânı bulmaktadır. Bunlar, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü vb. diğer kamu kuruluşları ile belediyeler ve üniversiteler sayılabilir.

Bunun yanı sıra şu an, kamuda istihdam edilen mühendislerden daha fazla mühendis özel sektörde istihdam edilmektedir. Özellikle Türk Mühendisler ve Mimarlar Odası’na bağlı meslek yasası olan 4 meslek odasından birisi olarak, Orman Mühendisleri Odası’na üye meslek mensupları 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” ile geniş iş imkanları vardır. Bu alanda iş imkanları da gün geçtikçe artmaktadır.

100/2000 YÖK Doktora Bursundan Yararlanma İmkânı

Lisans öğretiminden sonra yüksek lisansın tamamlanmasına takiben Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen 100 öncelikli alanlarda burslu olarak doktora yapma imkânı vardır. YÖK tarafından belirlenen 100 öncelikli alanda ormancılık ile ilgili alanlarda doktora yaparken, doktora bursu da sağlanmaktadır.

İş Yeri Eğitimi ile Bir Yarıyıl İlgili Sektörde Çalışma Fırsatı

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi’nde son sınıf öğrencileri 1 yarıyıl iş yerinde eğitim almaktadır. Böylece, öğrenci öğrendiği bilgileri uygulama fırsatı ile sektör ile tanışmakta, mezuniyet sonrasına daha hazır olmaktadır.