DUYURU

DUYURU

Orman Genel Müdürlüğünün 13.09.2021 tarih ve E-23776183 sayılı yazılarında;

Dikili Ağaç Satış Esasları hakkındaki 6877/A sayılı tamimin 5.1.2 inci maddesi ikinci fıkrasının, “Bir orman mühendisi veya orman yüksek mühendisi 2 aylık üretim periyodunda büyük orman yangını sahalarında 30.000 m³’e kadar, diğer üretim sahalarında ise 6.000 m³ ‘e kadar dikili ağaç satışında danışmanlık hizmeti verilebilir. Müşteri, orman mühendisi ya da orman yüksek mühendisini yukarıda yapılan açıklama çerçevesinde ek-7’ deki örnekte belirtilen gün sayıları dikkate alınarak idareyle belirledikleri iş takvimine göre iş mahailinde bulundurmak zorundadır.” şeklinde düzenlendiği bildirilmektedir.

Konuyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü ile sürdürülen görüşmelerimiz devam etmektedir Varılan sonuca göre ayrıca duyuru yapılacaktır. 14.09.2021