DUYURU-2021/4  UYGULAMAYA DÖNÜK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞINA İLİŞKİN DUYURU

DUYURU-2021/4 UYGULAMAYA DÖNÜK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞER UYGULANACAĞINA İLİŞKİN DUYURU

Kurumların uygulamaya dönük hizmet alımı ihalelerinde, (Oda Yönetim Kurulunun 30/05/2013 tarih ve 114/4 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 3/A numaralı Oda Alt Düzenlememizin 12 inci maddesinde belirtilen hizmetler anlaşılacaktır.) yaşanan ve yaşanması muhtemel sorunlara çözüm olması maksadıyla;

Katılımcıların tamamından ihaleden önce Odamızdan temin edilecek olan mesleki faaliyet ihale yetkinlik belgelerini, sözleşme aşamasında da meslek mensupluğu oda kayıt belgelerini İdarelerin mutlaka istemeleri kaydıyla,(İdareler ihale dokümanlarında sehven bu hususu yazmasalar bile ihale katılımcıları hususa uyacaktır) ihale dokümanlarında sınır değer uygulanacağı belirtilmiş ise bu sınır değerleri esas alınacaktır.

Şayet ihale dokümanlarında sınır değer uygulanacağı belirtilmemiş ise odamız asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.


 

                                                                      

                                                                                                                        ODA YÖNETİM KURULU