DUYURU-2021/5 İDARELERİN İLAN EDECEĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN DUYURU

DUYURU-2021/5 İDARELERİN İLAN EDECEĞİ DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN DUYURU

İdarelerin ilan edeceği ihale dokümanlarında, danışmanlık hizmeti alınacak diğer meslek mensuplarına da Orman Mühendisleri Odasının Asgari Ücret Tarifesine göre ücret ödeneceği belirtilmiş ise bu tarife üzerinden, herhangi bir belirtme yapılmamış ise ilgili meslek odasının belirlemiş olduğu asgari ücret tarifesine göre,  meslek odası bulunmayan meslek mensupları için ise o yıl için ilan edilen asgari ücret işçilik maliyeti (Elektronik Kamu Alımları Platformundaki işçilik hesaplama modülünden sözleşme ve genel giderler dahil maliyet dikkate alınacaktır.) üzerinden değerlendirme yapılacaktır.  

                              

                                                                                                                                              ODA YÖNETİM KURULU