22/05/2021 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK  SMM SINAVINA KATILACAK  SMM ADAYLARININ  DİKKATİNE!

22/05/2021 CUMARTESİ GÜNÜ ANKARA’DA YAPILACAK SMM SINAVINA KATILACAK SMM ADAYLARININ DİKKATİNE!

            TEMDEM kurulunca yapılan değerlendirme sonucunda; Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına ilişkin orman mühendisleri değerlendirme cetveli (EK:1) ile orman endüstri mühendisi için (EK:2) aşağıdadır. Listelerde yer alan SMM Adayı mühendisler, 22/05/2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak SMM sınavlarına girebilecekleri 21/04/2021 tarihli yazı ile Oda Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.        

Oda Yönetim Kurulunun yaptığı inceleme sonucunda; TEMDEM Kurulunca hazırlanan aşağıdaki listelerde yer alan SMM adayı Mühendislerin, 22/05/2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacak olan SMM sınavına her bir ders için 30.00 TL (otuz) olan sınav harcını; Online İşlem Merkezi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapabileceği gibi aynı zamanda T.C. Ziraat Bankası Beşevler /Ankara Şubesi 6565420-5036 no.lu banka hesabına veya 149580 posta çeki hesabımıza ödeme yaptıktan sonra Online İşlem Merkezindeki SMM sınav başvuru ekranından aldığı referans numarasını Odamız muhasebe birimine 12/05/2021 Çarşamba günü saat 16.00 ya kadar teyit ettiren adayların katılabileceklerine Yönetim Kurulunun 21/04/2021 tarih ve 97/5 sayılı kararıyla karar verilmiştir.

        

İlgililere duyurulur. 22/04/2021

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK 1- Orman Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli

EK 2- Orman Endüstri Mühendisleri Mesleki deneyim kazanma çalışmaları

değerlendirme cetveli