EFAS Yönetim Kuruluna Odamızdan 4 Kişi Seçildi

EFAS Yönetim Kuruluna Odamızdan 4 Kişi Seçildi

        Avrupa Ormancılık Konseyi (the Council of European Foresters- CEF) 2011 yılında kurulmuş olup hali hazırda Türkiye, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Finlandiya, Almanya, Macaristan, İtalya, Moldova Cumhuriyeti, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Fransa’dan oluşan 13 ülkeden sivil toplum kuruluşlarının temsil edildiği önemli bir platformdur.

        30 Ağustos 2018 tarihinde Romanya’da yapılan CEF Yönetim Kurulu toplantısında Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz CEF Başkanlığına seçilmiştir. CEF, Forest Europe, UNFF, UNCCD, UNECE gibi uluslararası süreçlere akredite durumda olup, bundan sonraki süreçte OMO tarafından temsil edilecektir.

         Avrupa Ormancılık Akademik Topluluğu (the European Forestry Academic Society- EFAS) 2011 yılında CEF şemsiyesi altında kurulmuş bulunan akademik ve bilimsel bir topluluktur. EFAS kuruluş anlaşmasına göre akademik ve uygulama alanında yaptıkları çalışmalar ile öne çıkan ormancılar EFAS’a seçilmektedir.

         EFAS Başkanlığı aynı zamanda CEF Başkan Yardımcısı olan Romanya’lı Marian Stoicescu tarafından yürütülmektedir. 30 Ağustos 2018 tarihinde Romanya’da yapılan EFAS Yönetim Kurulu toplantısında Orman Mühendisleri Odasının teklifi ile aşağıdaki kişiler EFAS Yönetim ve Üyeliğine seçilmiştir.

1. Yusuf Kandazoğlu-EFAS Onursal Başkanı

2. Prof. Dr. Yılmaz Çatal-EFAS Başkan Yardımcısı

3. Ümit Turhan- EFAS Üye

4. Dr. Mehmet Özdemir-EFAS Üye

          EFAS’ ın çalışma esas ve usullerine dair yönerge ekte takdim edilmiştir. Üyelerden temel olarak CEF Başkanının çalışmalarına ulusal ve uluslararası seviyede destek olunması beklenmekte olup, ilerleyen zamanlarda gerekli bilgilendirmenin yapılmasına gayret gösterilecektir.

           Bilgilerinize sunar, bu önemli ve onurlu görev için tebriklerimi iletir ve çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Hasan TÜRKYILMAZ

                                                                                                                          OMO Genel Başkanı-CEF Başkanı