Etüt Proje

Etüt Proje

 

ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİNE KATILACAK MESLEK MENSUPLARININ

DİKKATİNE

 

         5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı” konularına ilişkin olarak, 5 inci maddedeki hak ve yetkileri kullanmak maksadıyla;

Ankara’da 18-22/Haziran/2018 tarihleri arasında yapılacak olan “Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı” duyurusu 07/05/2018 tarihinde web sayfamızda duyurulmuştu. Başvurular 18/05/2018 tarihinde sona ermiştir. Bu süre sonunda başvuru sayısı duyuruda belirtilen 50 kişilik kontenjanı geçtiğinden, başvuru tarihlerinin Odamız kayıtlarına girdiği tarih esas alınarak başvurular değerlendirilmiş ve eğitime katılmaya hak kazananlar duyuru ekinde listelenmiştir.

Etüt Proje Planlayıcılığı eğitimi ve sınavına katılacak adaylara duyurulur.

Eğitimin ve sınavın mesleğimize, meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz. 25.05.2018

                                                                           ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: Ankara’da 18-22/Haziran/2018 tarihleri arasında

“Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı”na

katılacaklara ait kesin liste

NOT: Bu listede yer almayan diğer başvurular ise, daha sonra ilan edilecek bir tarihte yapılacak eğitim ve sınava iştirak edebileceklerdir.