Etüt Proje Planlayıcılığı Eğitimi 2. Grup

Etüt Proje Planlayıcılığı Eğitimi 2. Grup

ETÜT PROJE PLANLAYICILIĞI EĞİTİMİ 

İKİNCİ GRUBUNA KATILACAK MESLEK MENSUPLARININ

DİKKATİNE

            5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi 7 inci alt bendinde yer alan “Ağaçlandırma, erozyonla mücadele, sel ve çığ kontrolü, havza amenajmanı, entegre havza ıslahı” konularına ilişkin olarak, Kanunun 5 inci maddesindeki hak ve yetkileri kullanmak maksadıyla;

Ankara’da 18-22/Haziran/2018 tarihleri arasında yapılan “Etüt-Proje Planlayıcılığı Eğitimi ve Sınavı”07/05/2018 tarihinde web sayfamızda duyurulmuştu. Bu duyuruda eğitime 50 kişiden fazla başvuru olması halinde ikinci bir eğitimin daha yapılacağı belirtilmişti.

 Başvuru sayısı duyuruda belirtilen 50 kişilik kontenjanı geçtiğinden, ikinci eğitim 09-13/Temmuz/2018 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

            Bahsi geçen ikinci grup Etüt Proje Planlayıcılığı eğitimi ve sınavına katılacak adaylara duyurulur.

Eğitimin ve sınavın mesleğimize, meslektaşlarımıza hayırlara vesile olmasını temenni eder, sınava girecek adaylarımıza başarılar dileriz. 27.06.2018

 

 

                                                                                              ODA YÖNETİM KURULU

 

NOT: 1) Katılımcı listeleri daha sonra ilan edilecektir.

2) Konaklama için ücretler katılımcılar tarafından karşılanmak üzere Odamızca yer temini konusunda yardımcı olunacaktır. Bu konuda talebi olan katılımcılarımızın Oda Genel Merkezimiz ile irtibata geçmesi rica olunur.