Genel Başkanımız ve Beraberindeki Heyet Romanya’da

Genel Başkanımız ve Beraberindeki Heyet Romanya’da

Odamız Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ve beraberindeki heyet Romanya’da düzenlenen;

 • Uluslararası Ormancılar Toplantısı,
 • Avrupa Orman Stratejisi ve Avrupa Yeşil Anlaşması Çerçevesinde Ormancılığın Geleceği Sempozyumu,
 • Avrupa Ormancılar Konseyi Yönetim Kurulu toplantısına iştirak etti.

“Romanya Ormancılık Sendikaları Federasyonu -Silva Trade Union Federation” ev sahipliğinde 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde Romanya’ nın Baile Felix şehrinde yapılan toplantılara ev sahibi Romanya’ nın yanında;

 1. İspanya,
 2. Macaristan,
 3. Moldova,
 4. Türkiye,
 5. Ukrayna’dan katılım sağlandı.

16 Eylül 2021 Perşembe günü düzenlenen açılış oturumunda bir konuşma yapan Genel Başkanımız Hasan Türkyılmaz  “Avrupa Yeşil Anlaşması, Avrupa Biyoçeşitlilik Sözleşmesi ve Yeni Avrupa Orman Stratejisi ”ne desteklerini dile getirdi.

Ayrıca katılımcıları 4-7 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da OMO ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Uluslararası Ormanlar ve Biyolojik Çeşitlilik Sempozyumuna davet etti.

 • 2020 yılı Ocak ayındaAvrupa Komisyonu” tarafından kabul edilerek yürürlüğe giren “Avrupa Yeşil Anlaşması- European Green Deal[1] Avrupa'yı 2050 yılına kadar “iklim nötr” hale getirmeyi amaçlayan bir dizi politika girişimidir.
 • İklim değişikliği ve çevre tahribatı Avrupa ve tüm dünya için hayati/varoluşsal bir tehdittir. Bu tehdidin üstesinden gelmek için Avrupa Yeşil Anlaşması, AB'yi modern, kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi bir ekonomiye sahip bir kıta haline getirmeyi hedeflemekte ve hiçbir kimseyi dışarıda bırakmayan ve ekonomik büyümenin büyük oranda yeniden kullanılan kaynaklara dayandığı bir sistem kurgulamaktadır.
 • Diğer taraftan Avrupa Yeşil Anlaşması ormancılık sektörü dâhil birçok sektörü çok yakından ilgilendirmekte ve bu kapsamda Avrupa tüm politika belgelerini ve uygulama sistemlerini değiştirmektedir.
 • Bu çerçevede, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde “2030 için Yeni Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi[2]” kabul edilmiştir.
 • Yeni AB Orman Stratejisi, Avrupa Yeşil Anlaşması kapsamında başlatılan girişimlerden biri olup,  20 Mayıs 2020 tarihinde kabul edilen “2030 İçin AB Biyoçeşitlilik Stratejisini- Biodiversity Strategy[3]” esas alınarak hazırlanmıştır. Avrupa Orman Stratejisi AB’nin biyoçeşitlilik hedeflerinin yanı sıra sera gazı emisyonu azaltma hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacaktır.

Açılışta Türkiye’den programa iştirak eden Öz Orman İş Sendikası Dışilişkiler Uzmanı Benül Sözer de bir konuşma yaparak “İklim Değişikliği ve Orman Yönetiminde İşbirliği ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü” ne değindi.

Açılış konuşmalarının ardından;

 1. İspanya Sanayi, Ticaret ve Hizmet İşçileri Sendikası adına Manuel Garcia Algarra tarafından “ormancılık sektöründe çevrenin ve çalışmanın nasıl iyileştirileceği” sunumu,
 2. Macaristan Orman ve Ağaç Endüstrisi İşçileri Sendikası başkan yardımcısı Bela Benei tarafından “Macaristan ormanlarındaki kuraklık olgusu” sunumu,
 3. Moldova Cumhuriyeti Orman İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Fyodor Botnari tarafından “Moldova Cumhuriyeti'ndeki ormancılık sektörü - mevcut durum, sorunlar, çözümler, perspektifler ” sunumu,
 4. Romanya Consilva Konfederasyonu ve Ormanları Savunma Federasyonu Başkanı Marian Stoicescu tarafından “ 2030 için Avrupa Birliği Ormancılık Stratejisi” sunumu,
 5. Romanya Çevre Su ve Orman Bakanlığının- http://www.mmediu.ro/  ormanlardan sorumlu Devlet Bakanı Ionuț-Sorin Banciu tarafından “Avrupa Birliği'nin ormanlar için yeni stratejisi - 2030. Romanya sorunun bir parçası mı yoksa önerilen hedeflere yönelik çözümlerin bir parçası mı” başlıklı sunum,
 6. Romanya Meridian Ulusal Sendikalar Konfederasyonu Genel Sekreteri/ Avrupa Ekonomik ve Sosyal Konseyi üyesi Dumitru Fornea tarafından “Ormancılık sektöründe işgücünün güvence altına alınması, bugün ve gelecek için bir meydan okuma” sunumu yapıldı.
 7. Türkiye Orman Mühendisleri Odası adına Başkan Hasan Türkyılmaz, İkinci Başkan Ahmet Kara ve Üye-OGM Dışilişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkan Yardımcısı Ümit Turhan tarafından “İklim değişikliğiyle mücadelede ormancılıkta öncelikli eylemler” sunumu,
 8. Ukrayna Ulusal Ormancılık ve Ahşap Teknolojisi Üniversitesinden (The National Forestry and Wood-Technology University of Ukraine)  http://nltu.edu.ua/  Prof. Dr. Ion Dubovici, Prof. Dr.  Ihor Solovyi, Khrystyna Vasylyshyn, Yuliia Volkovska tarafından “ormanlar ve iklim değişikliği: azaltma ve uyum için politikalar ve yönetim” sunumu yapıldı.

17 Eylül 2021 Cuma günü ise Avrupa Ormancılar Konseyi- Council of European Foresters Yönetim Kurulu Toplantısı sonrası Romanya programı tamamlanmış oldu.