HEPİMİZ İÇİN SAĞLIKLI BİR ÇEVRE!

HEPİMİZ İÇİN SAĞLIKLI BİR ÇEVRE!

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler tarafından 1972 yılında Stockholm’de düzenlenen ‘İnsan Çevresi Konferansı’nda çevre sorunlarını küresel boyutta ele alarak, Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP) kurulmasına ve her yıl 5 Haziran tarihinin ‘Dünya Çevre Günü’ olarak belirlenmesine karar verilmiştir. 

Ülkemizde ve dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ‘Dünya Çevre Günü’, çevre sorunlarına dikkat çekerek kamuoyunda çevre bilinci ve hassasiyetinin oluşmasına katkı sağlaması açısından büyük önem arz etmektedir. Çevre konusu sadece bir gün değil, sürekli hatırlanması, uygulanması ve davranışlarımıza yansıması gereken bir konudur.

Hızlanan sanayileşme, plansız şehirleşme ve doğal kaynakların fütursuzca tüketiminin olumsuz etkileri, yaşam kalitesini ve sürekliliğini tehdit eder hale gelmiştir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde insanlığın gelecekte çok ciddi çevre sorunları ile yüzleşmek zorunda kalacağı unutulmamalıdır. Bu boyutuyla daha yaşanabilir bir dünya ideali, devletlerin olduğu kadar bizlerin de sorumluluğu ve çabasıyla mümkün olacaktır.

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı, biyolojik çeşitliliğin korunması, çevre kirliliğinin önlendiği daha yeşil ve daha yaşanabilir bir ülke, bir dünya için çaba göstermek hepimizin asli görevidir.

Daha yeşil, daha temiz, daha sağlıklı bir gelecek için sadece ağaçlandırmanın yeterli olmadığının farkındayız. Çevre kirliliğini önleyecek, israfı engelleyecek, çevre dostu enerji tüketimini destekleyecek, planlı kentleşmeyi esas alacak, insanlarımıza çevre bilinci kazandıracak çalışmalara da öncelik vermeliyiz.

Sağlığın, temizliğin ve temiz çevrenin hayatımız için ne denli öneme sahip olduğu gerçeğini hissettiğimiz pandemi döneminde çevreye bakış açımızı düzeltip, bu konudaki hassasiyeti artırarak ve birlikte çaba göstererek, geleceğe bırakacağımız bu dünyayı daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya yapmalıyız.

Temiz bir çevre, yaşanabilir bir dünya, daha yeşil bir Türkiye gelecek nesillere bırakabileceğimiz en değerli miras olacaktır.

Dünya Çevre Günü’nü kutluyor sağlıklı bir gelecek, temiz, kaliteli ve daha yaşanılabilir bir dünya temenni ediyorum.

Hasan Türkyılmaz
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı