İDARE İHALELERİ VE MESLEKİ FAALİYET YETKİNLİK BELGESİ KONUSU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İDARE İHALELERİ VE MESLEKİ FAALİYET YETKİNLİK BELGESİ KONUSU İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İdarelerin, Kısmi Teklife Açık icra edilen ihalelerinde, isteklilerden bazılarının sadece bir mesleki faaliyete ait yetkinlik belgesi ile ihaleye iştirak ettiklerinden bahisle sadece bir mesleki faaliyet için alınmış olan yetkinlik belgesinin ihalenin her kısmı için de geçerli olup olmayacağı konusuna açıklık getirilmesine ihtiyaç hissedilmiştir.

Mesleğin ayrı uzmanlık konusu olan faaliyetler için farklı kısım olarak düzenlenen ihalenin her bir kısmına ancak ayrı ayrı alınacak mesleki faaliyet yetkinlik belgeleri ile iştirak edilebileceği açıktır.

Dolayısıyla idarelerin tek ihalede farklı uzmanlık konularını içeren ilanlarında ayrı uzmanlık konusu olan faaliyetler için ihalenin her bir kısmına ayrı ayrı alınacak ‘’Mesleki Faaliyet Yetkinlik Belgeleri’’ sunulacaktır.

Her bir ihale için alınacak mesleki ihale yetkinlik belgesi o ihaleye katılmak isteyen yüklenicilerin yetkilerinin olup olmadığını göstermekte olduğundan gerek ihale komisyonlarının gerekse ihaleye iştirak edecek katılımcıların   bu hususa özen göstermeleri gerekmektedir.

İlanen duyurulur.

 

                                                                  Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu