İHALE ŞİKAYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

İHALE ŞİKAYET BAŞVURULARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU

Kamu İhale Kanunu’na tabi İdarelerin, 4734 sayılı kanun kapsamında icra ettikleri ihalelilerinde ya da kanunun 22/d ve 22/f maddelerine göre yaptırdıkları işlerinde, Odamız Asgari Ücret Tarifesinin altında teklif verildiğine ilişkin yapılacak ihbarlarda şikayetçinin;

        1- Söz konusu ihaleye veya kanunun 22/d ve 22/f maddeleri kapsamında yaptırılan işlere katılımla teklif vermiş olması,

        2- İnceleme ve soruşturma yapılmak üzere 250 TL’nin ihale kayıt numarası ile Oda hesabına yatırılması,

      3- İhale Komisyon kararının, birim fiyat teklif cetvelinin ve Oda hesabına yatırılan 250 TL’lık dekontun Oda Genel Merkezine intikal ettirmesi halinde inceleme ve soruşturma yapmak üzere muhakkik görevlendirilecektir.