İhale ve Sözleşme Aşamasında İbraz Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler

İhale ve Sözleşme Aşamasında İbraz Edilmesi Zorunlu Olan Belgeler

 İhaleler Tem 7, 2020 83 Okuma Listeme Ekle

Meslek mensuplarımız, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan mesleki faaliyet konularında, Kanunun 5’nci maddesindeki hak ve yetkileri kullanarak arazi ve bürolarda olmak üzere yetki alanlarındaki mühendislik hizmetleriyle ilgili işlemlerin ilgili mevzuata uygun olarak, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamakta ve meslekî standartların gerçekleşmesine katkı sunmaktadırlar.

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin 64 üncü maddesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen mühendislik hizmetlerinin danışmanlık hizmeti olduğu vurgulanmaktadır

 

Kamu ihale Kanununun 48 inci maddesi, “mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.” hükmüyle düzenlenmiştir.

 

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi mesleki deneyim ve özel uzmanlık gerektiren danışmanlık hizmetlerinde çalıştırılacak danışman mühendislerin “Ruhsat belgesine sahip” serbest meslek mensubu olmaları gerekir.

 

İdareler ihale ilanı veya dokümanlarında sehven unutmuş olsa bile Ormancılık Büro/Şirketleri ihaleye katılım aşamasında “İhale Yetkinlik Belgesini”, sözleşme aşamasında da “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesini”, Danışmanlık Hizmet Alımlarında çalışacak her bir mühendis için ise “Danışmanlık Oda Kayıt Belgesini” idarelere ibraz etmeleri zorunludur.

 

Ormancılık büro veya şirketleri; meslek mensupluğu oda kayıt belgesini ve danışmanlık oda kayıt belgesini ibraz etmeleri halinde idarelerle sözleşme imzalayabileceklerdir.