İHALELERE KATILACAK BÜRO VE ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

İHALELERE KATILACAK BÜRO VE ŞİRKETLERİN DİKKATİNE

İhalelere Katılacak Büro ve Şirketlerin Dikkatine!
Yönetim Kurulumuzun 16.07.2021 tarihli toplantısında;
İdarelerin düzenleyeceği ihalelere, Ormancılık büro ve şirketlerinin yanı sıra başka meslek mensuplarının ya da başka meslek mensuplarınca oluşturulan büro ve şirketlerin de katılımı sağlanmış ise bu ihalelerle sınırlı olmak üzere muhtemel şikâyetlerde asgari ücret sorgulamasının yapılmamasına ilişkin 127/2 nolu karar alınmıştır.