ISIL İŞLEM YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN DAVA AÇILDI.

ISIL İŞLEM YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN DAVA AÇILDI.

ISIL İŞLEM YÖNETMELİĞİ’NE İLİŞKİN DAVA AÇILDI.

TMMOB Orman Mühendisleri Odası olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na 25.05.2019 tarih ve 30784 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması Ve İşaretlenmesine Dair Yönetmeliğin;

-4. Maddesinin “r” fıkrasında bulunan Kontrol Görevlisi Tanımında 5531 sayılı Kanuna aykırı olarak yapılan düzenleme nedeniyle yönetmeliğin ilgili fıkrasının iptalini,

-5. Maddesinin “b” fıkrasında yapılan yönetmelik değişikliği ile oluşan cümlede “hesaplamanın yapıldığı ” ibaresinden sonra gelmek üzere “ üretim konusu ile ilgili mühendisçe hazırlanmış ” eksik düzenleme işleminin iptalini,

- 7. Maddesi 2 inci fıkrası (f) bendinin içindeki “ 5°C “ ifadesinin yürütmesinin durdurulması ve devamında iptali istemiyle dava açmış bulunmaktayız.

İlgili Yönetmelikte Orman Endüstri Mühendisleri Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin mağduriyetlerinin giderilmesi adına haklı gerekçelerimizi belirterek Yönetmeliğin hukuka aykırı kısımlarının yürütmesinin durdurulması ve devamında iptalini talep etmekle birlikte, başlattığımız hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.