KAPASİTE RAPORLARI İÇİN ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN HAKLARINA YAPILAN HAKSIZ UYGULAMA ODA’MIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA NETİCESİNDE DANIŞTAY KARARI İLE YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

KAPASİTE RAPORLARI İÇİN ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ İLE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN HAKLARINA YAPILAN HAKSIZ UYGULAMA ODA’MIZ TARAFINDAN AÇILAN DAVA NETİCESİNDE DANIŞTAY KARARI İLE YÜRÜTMESİ DURDURULDU.

5531 Sayılı Kanun’da Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri bakımından çalışma alanları da belirlendiğinden, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerinin çalışma alanına giren konularda başka bir meslek grubunun işlem yapmasına ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı işleminin iptali için Orman Mühendisleri Odası tarafından açılan davada Danıştay tarafından Yürütmenin Durdurulması Kararı verilmiştir.

Kararda, TOBB veya TESK tarafından hazırlanan kapasite raporlarının, hangi meslek mensubu eksperin düzenlediğine bakılmaksızın, içeriğinde hesaplama hatası bulunmaması koşuluyla kabul edileceğine yönelik olarak tesis edilen dava konusu işlemde, hukuka uyarlılık bulunmadığı anlaşıldığı belirtilmiştir.

Karar metni aşağıda sunulmuş olup, meslektaşlarımızın hak ve hukuklarını korumak için üyelerimizin yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki mücadeleyi devam ettireceğimizi siz değerli meslektaşlarımıza bildiririz.

 

 

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU