KİK Standart Formları Arasındaki "Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde Yapılması Gerekenler

KİK Standart Formları Arasındaki "Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde Yapılması Gerekenler

Kamu İhale Kurumunun Kamu İhale Genel Tebliği 16.5.2 maddesine dayanarak Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarihli ve 192/1 sayılı kararı ile;

KİK standart formları arasındaki Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; her bir kalemin birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı, virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilebilmesine, ancak kısım toplam tutarı, kuruş ve üzerindeki değerler bir kuruşa tamamlanarak, yarım kuruşun altındaki değerler ise dikkate alınmadan en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılmasına karar verilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından verilen kararın aynı şekilde uygulanmasının devam edeceğine fakat uygulamada oluşan farklılıkların ortadan kaldırılması adına ilgili kararın uygulama şekli aşağıda örnekle açıklanmıştır.

Aşağıda açıklanan örnekte birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutar virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde verilmesi halinde; toplam teklif tutarı virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak yazılacaktır.

 

1 Nolu Tablo

 

Tutar

 

1,4891

 

1,1287

 

1,1566

 

Toplam Tutar

 

3,7744=3,77

 

Örnekte verilen rakamlara göre;

Birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarın virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanarak verilmesi halinde;

2 Nolu Tablo

 

Tutar

1,4891

1,49

1,1287

1,13

1,1566

1,16

 

Toplam Tutar

 

3,78

 

Örnekte verilen rakamlara göre virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlama yapılmadan 3. ve 4. Hanenin silinmesi halinde (yanlış uygulama) ;

3 Nolu Tablo

 

Tutar

1,4891

1,48

1,1287

1,12

1,1566

1,15

 

Toplam Tutar

 

3,75

 

Sonuç olarak;

DOĞRU UYGULAMANIN; 1 ve 2 nolu tablolarda yer alan uygulamalar olduğu,

YANLIŞ UYGULAMANIN;  3 Nolu Tabloda Yer Alan Uygulama Olduğu,

Meslektaşlarımıza duyurulur.

 

                                                                                                                                                             YÖNETİM KURULU