MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI ÖNEMLİ DUYURU !

MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI ÖNEMLİ DUYURU !

Meşçerelerden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması ile ilgili ihalelerde; Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlerin, ihalelere katılabilme, belge ve yeterlilik kriterleri kapsamında; sahibi, ortağı veya bünyesinde çalışan meslek mensubunun, sınav ile kazanmış olduğu ‘’Meşçerelerden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Uzmanlık Belgesi ‘’ne sahip olması veya Odamızın 6 Nolu Alt Düzenlemesinde belirtilen ‘’Orman Genel Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Orman İşletme Müdür Yardımcılığı veya Orman İşletme Şefliği görevlerinin biri ya da birkaçında toplam 3 yıl görev yaptığını hizmet cetveli ile kanıtlama koşulu şartıyla Odamıza başvuruda bulunmaları sonucu ‘’Meşçerelerden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Uzmanlık Belgesi’’ni almaya hak kazanan meslek mensubu çalıştırma şartı aranacak olup yıl içerisinde 30.000 m3 sınırı dahilinde sadece bu koşulları sağlayan ilgili Serbest Ormancılık Büro ve Şirketlere Odamızca İhale Yetkinlik Belgesi verilmesine,

 Bu karar Odamız web sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir

 

                                                                                                                                ODA YÖNETİM KURULU