“MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI” EĞİTİMİ

“MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI” EĞİTİMİ

13-16 Mart 2020 TARİHLERİ ARASINDA
ORMAN MÜHENDİSLERİ İÇİN
MEŞCERELERDEN ÇIKARILACAK AĞAÇLARIN BELİRLENMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI UZMANLIĞI EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 52 inci maddesi, 8/4/2009 tarihli ve 27194 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği”nin 70 ve 71 inci maddelerine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde 13-16 MART 2020 tarihleri arasında ANKARA, KASTAMONU, BOLU, ADANA, ANTALYA, BURSA, TRABZON ve İSTANBUL illerinde ‘’Meşcerelerden Çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi Ve Kayıt Altına Alınması Uzmanlığı Eğitimi’’ yapılacaktır.

Söz Konusu Eğitim Orman Genel Müdürlüğü ve Odamız  işbirliği ile yapılacaktır.

EĞİTİME KATILMA ŞARTLARI
-Orman Mühendisleri Odasına Üye olmak ve en az üç yıl Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip olmak
-5531 sayılı Kanundaki Orman Mühendisliği faaliyet konularından olan 2)a “Ormanların bakımı ve iyileştirilmesi’’ ile 2)b “Bozuk ormanların imar ve ıslahını veya rehabilitasyonunu yapmak” ve 19)a “Orman ve Ormancılıkla ilgili benzer işler” alanlarında yetkili olduğunun belirtilmiş olması,
-Oda’ya borcu bulunmamak,
-Eğitim açılacak her il için (ANKARA, KASTAMONU, BOLU, ADANA, ANTALYA,  BURSA, TRABZON, İSTANBUL) katılımcı sayısı en az 20 kişi olduğunda eğitim açılacaktır.
-Yeterli başvuru sayısına ulaşmayan iller için başvuru yapan katılımcıların onayı alınarak eğitim açılacak diğer illere yönlendirmeleri yapılacaktır.

Yeterli sayıda katılım olmadığı takdirde eğitim yapılmayacaktır.

EĞİTİMİN YAPILACAĞI YER, ZAMAN VE SÜRESİ
Eğitim Tarihleri: 13-16 Mart 2020
Eğitim Süresi:4 gün
Eğitim Son Başvuru Tarihi: 12 Mart 2020
Eğitim Ücreti: (Konaklama hariç) 500 TL
Eğitimin Yapılacağı İller: ANKARA, KASTAMONU, BOLU, ADANA, ANTALYA, BURSA, TRABZON,  İSTANBUL

SINAV VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İLE SERBEST MESLEK MENSUPLUĞU RUHSAT BELGESİNE YANSITILMASI ESASLARI

-Eğitim ve sınav; Oda Yönetim Kurulunun 7/5/2015 tarih ve 123/8 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan 6 nolu “Meslek Mensuplarının Çalışma Alanları İle Uzmanlık Konularının Belirlenmesine İlişkin Alt Düzenleme” nin 15 inci ve 16 ıncı maddeleri uyarınca, aşağıdaki belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Orman genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde belirlenen ders konuları ve konuların işlenme saatleri esas alınarak düzenlenen eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
-Eğitime katılanların derslere devamı zorunludur.
- Eğitim ve sınav süresi  bir gün nazari eğitim, iki gün arazi uygulaması ve bir gün de sınav olmak üzere dört gündür.
-Orman Mühendisleri Odasının OGM ile işbirliği halinde yapılacak olan ‘’Meşçerelerden çıkarılacak Ağaçların Belirlenmesi ve Kayıt Altına Alınması Eğitimi’’ sonunda yapılacak yazılı ve uygulama-sözlü sınavından her birinden ayrı ayrı 100 (yüz) puan üzerinden ez az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.

NOT : Yukarıda belirtilen eğitim ve sınav duyurusunda çelişki olması ve duyuruda belirtilmeyen hususlarda 6 No’lu Alt Düzenlemedeki esaslar geçerli olacaktır.

EĞİTİM BAŞVURUSU İÇİN:
https://online.ormuh.org.tr/EgitimUye.aspx

 

1. GÜN DERS PROGRAMI
Tarih Saat Çalışma Konusu  Konuşmacı veya Eğitimci
13.03.2020 09:00-09:45 295 Sayılı Tebliğ Orman Amenajman Planlarının Uygulamalarına Ait Usul ve Esaslar  
09:45-10:00 DERS ARASI
10:00-10:45 Ara Hasılat ve Son Hasılat Tabloları Hakkında Genel Bilgiler  
10:45-11:00 DERS ARASI
11:00-11:45 Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin
Üretim İşlerine Ait 310 Sayılı Tebliğ- (Meşcereden Çıkarılacak Ağaçlara Ait Damga ve Kayıt Süreci)
 
11:45-12:00 DERS ARASI
12:00-12:45 Oduna Dayalı Orman Ürünlerinin
Üretim İşlerine Ait 310 Sayılı Tebliğ- (Meşcereden Çıkarılacak Ağaçlara Ait Damga ve Kayıt Süreci)
 
12:45-14:00 ÖĞLE ARASI
14:00-14:45 298 Sayılı Tebliğ (Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları-Meşcere Bakımları)  
14:45-15:00 DERS ARASI
15:00-15:45 298 Sayılı Tebliğ (Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları-Meşcere Bakımları)  
15:45-16:00 DERS ARASI
16:00-16:45 298 Sayılı Tebliğ (Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları-Meşcere Bakımları)  
16:45-17:00 DERS ARASI
17:00-17:45 298 Sayılı Tebliğ (Silvikültürel Uygulamaların Teknik Esasları-Meşcere Bakımları)  
2. GÜN DERS PROGRAMI
Tarih Saat Çalışma Konusu  Konuşmacı veya Eğitimci
14.03.2020 09:00-17:00 ARAZİ UYGULAMASI  
3. GÜN DERS PROGRAMI
Tarih Saat Çalışma Konusu  Konuşmacı veya Eğitimci
15.03.2020 09:00-17:00 ARAZİ UYGULAMASI  
4. GÜN DERS PROGRAMI
Tarih Saat Çalışma Konusu  Konuşmacı veya Eğitimci
16.03.2020 09:00-17:00 YAZILI-SÖZLÜ