8 NO’LU ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

8 NO’LU ALT DÜZENLEME DEĞİŞİKLİĞİ

Oda Yönetim Kurulunun 05.06.2017 tarih ve 116/1 numaralı kararı ile yürürlüğe giren “Meslek Mensupluğu Oda Kayıt Belgesi, 5531 Sayılı Kanuna Ait Mesleki Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi, Mesleki Denetim/Vize Belgesi Düzenlenmesine İlişkin 8 numaralı Oda Alt Düzenlemesinde”, Oda kayıt belgesi ve ihale yetkinlik belgesi başlığı altında yer alan 6’ıncı maddenin 3 üncü fıkrasına;

Uluslararası Çalışma Örgütünün 55 yaşını doldurmuş çalışanları ‘’Yaşlı İşçi’’ olarak tanımladığı,6331 sayılı İş sağlığı ve Güvenliği yasasının 45 yaş üzerindeki çalışanları ‘’ özel risk grubu’’ olarak tanımlayıp ‘’özel tedbirler’’ uygulanan çalışanlar grubuna aldığı. Anayasamızın 50. Maddesinin, ‘’Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz.’’ İbaresiyle insanların bedensel ve ruhsal bakımdan kaldıramayacağı işlerde çalıştırılmasını yasakladığı, emeklilik yaşı da 657 sayılı devlet memurluğu kanunda 65 olarak,  4857 sayılı İş kanunda erkeklerde 65 yaş, bayanlarda ise 60 yaş olarak belirlenmesi hükümlerine de uygun olarak,

               Yetmiş yaşını doldurmuş serbest meslek mensubu üyelerimizin, gerek beden sağlığı gerekse iş sağlığı ve güvenliği bakımından arazi uygulaması gerektiren mühendislik hizmetlerinde çalıştırılmalarının telafi edilemeyecek riskler oluşturacağı değerlendirildiğinden bu üyelerimize Dikili satışlar, Amenajmanda deneme sahalarında çalışma ile Meşcereden çıkarılacak ağaçların belirlenmesi ve kayıt altına alınması hizmetleri için Oda kayıt Belgeleri verilmeyecektir. Arazi uygulaması gerektirmeyen mühendislik hizmetlerinde ise yetkileri dâhilinde gerekli olan diğer belgeler verilecektir.” İçerikli a) bendi eklenmiştir.

 

Yapılan değişikliğin işlendiği 8 no'lu Alt Düzenleme ektedir.