MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/12/2020 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.  

Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri, Orman Endüstri Mühendisleri ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisleri diğer şartları yerine getirmeleri halinde, Ocak ayında yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır. 

İlgililere duyurulur. 22/11/2021         

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI  

TEMDEM KURULU 

 

EKLER:  

01/12/2020 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1) 

01/12/2020 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2) 

01/12/2020 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3) 

01/12/2020 tarihinde Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:4)