MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/08/2020 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

  Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleri, diğer şartları yerine getirmeleri halinde, Eylül ayında yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

  İlgililere duyurulur. 16/07/2021                                          

                                                                                              

 

                                                                                              ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                          TEMDEM KURULU

 

EKLER:

01/08/2020 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan

      uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)

01/08/2020 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan

      uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)

01/08/2020 tarihinden önce  Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerince teslim alınan

       Uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)