DUYURU-2021/49 MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

DUYURU-2021/49 MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

              5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/04/2020 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

            Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleri, diğer şartları yerine getirmeleri halinde, Mayıs  ayında yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

            İlgililere duyurulur. 16/03/2021                                          

                                                                                               ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                          TEMDEM KURULU

 

EKLER:

 1. 01/04/2020 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)
   
 2. 01/04/2020 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)
   
 3. 01/04/2020 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)
   
 4. 01/04/2020 tarihinden önce Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:4)