MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/08/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/08/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

DUYURU

         5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/08/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 15 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 19/06/2020 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/07/2020 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 22-23/07/2020 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 26/07/2020 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/08/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 10/08/2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir, 11/08/2020 tarihinde Bursa, Denizli ve Sakarya, 12/08/2020 tarihinde Adana, Amasya ve Kahramanmaraş, 13/08/2020 tarihinde Antalya, Elazığ ve Erzurum, 14/08/2020 tarihinde Giresun, Kastamonu ve Trabzon, Oda şubelerinde; bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 192 orman mühendisi, EK:2 deki SMM adayı 31 orman endüstri mühendisi ve EK:3 deki SMM adayı 1 ağaç işleri endüstri mühendisinin Oda yönetim kurulunun 21/08/2020 tarihli ve 16/5 sayılı kararı ile 01/08/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:4 deki SMM adayı 2 orman mühendisi ile EK:5 deki SMM adayı 2 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 21/08/2020 tarihli 16/5 sayılı kararı ile 01/08/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    21/08/2020                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2020’de başlayan 192 SMM adayı 

Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2020’de başlayan 31 SMM adayı

Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2020’de başlayan 1 SMM adayı  

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2020’de başlamayan 2 SMM adayı

Orman Mühendisleri

EK:5- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2020’de başlamayan 2 SMM adayı

Orman Endüstri Mühendisi