MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/12/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/12/2020 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/12/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 15 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 1/10/2020 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/11/2020 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 23-24/11/2020 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 27/11/2020 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/12/2020 tarihinden geçerli olmak üzere 1/12/2020 tarihinde Ankara, Kahramanmaraş, İzmir, 2/12/2020 tarihinde Amasya, 3/12/2020 tarihinde Antalya, 4/12/2020 tarihinde Kastamonu, 7/12/2020 tarihinde Sakarya, İstanbul, Giresun, Erzurum, 08/12/2020 tarihinde Adana, Bursa, 09/12/2020 tarihinde Trabzon, 10/12/2020 tarihinde Elazığ ve Denizli Oda şubelerinde; bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 169 orman mühendisi, EK:2 deki SMM adayı 25 orman endüstri mühendisi ve EK:3 deki SMM adayı 1 ağaç işleri endüstri mühendisinin Oda yönetim kurulunun 18/12/2020 tarihli ve 50/6 sayılı kararı ile 01/12/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:4 deki SMM adayı 2 orman mühendisi ile EK:5 deki SMM adayı 2 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 18/12/2020 tarihli 50/6 sayılı kararı ile 01/12/2020 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    18/12/2020                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2020’de başlayan 169 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2020’de başlayan 25 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2020’de başlayan 1 SMM adayı Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2020’de başlamayan 2 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:5- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/12/2020’de başlamayan 2 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisi