MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASI

TMMOB

ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASINDAN

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA DAİR

MDK:2018/II. DÖNEM DUYURUSU

 

01/AĞUSTOS/2018 TARİHİNDE BAŞLAYACAK 2018/II. DÖNEM MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMASINA KATILACAK ORMAN MÜHENDİSİ, ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ VE AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİNİN DİKKATİNE

 

5531 sayılı Kanunun 4. maddesindeki faaliyet konularına ilişkin 5. maddedeki hak ve yetkileri kullanılabilmek için, Kanunun 6. maddesine göre çıkarılan 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” ile Oda Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulan “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi” esasları uyarınca bir yıl süreli mesleki deneyim kazanma çalışmasının yapılması yasal zorunluluktur.

Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına başlayacak mühendisler, ilgili yönetmelik gereğince her yıl Mart, Temmuz ve Kasım aylarının 20 inci gününe kadar Odaya başvuracaklardır. Başvurular değerlendirildikten sonra, mesleki deneyim kazanma çalışmaları, 01 Ağustos 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, her şubemiz için (13 Oda Şubesi) ilan edilecek tarih, yer ve zamanda TEMDEM kurulununca yapılacak bir günlük uyum eğitimine katılmak şartıyla başlar. Aday Meslek mensupları, kendilerinin staj yapmak üzere belirleyeceği ormancılık ve orman ürünleri büro veya şirketleri ile ormancılık, orman ve ağaç endüstrisiyle iştigal eden kamu kurumu ve özel sektörlere eğitim sonrası, Online İşlem Merkezinden alacakları resmi yazıyı göndereceklerdir.

            Bu bağlamda, 01/Ağustos/2018 tarihinden itibaren TEMDEM kurulunda Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayacak mühendisler aşağıdaki hususlara uyacaklardır:

           1- Mühendislerin, Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına başlayabilmeleri için, Odaya kayıtlı olmaları ve Odaya borçlarının bulunmaması gerekmektedir.

2- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına dair başvurular, en geç 20/Temmuz/2018 tarihine kadarONLİNE İŞLEMLER BUTONU” üzerinden Odaya yapılmalıdır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular sistem kapandığı için kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.

3- Başvurular, TEMDEM kurulunca 23-24/Temmuz/2018 tarihleri arasında incelenecek ve sonucu Oda Yönetim Kuruluna bildirilecektir.

            4- 01/Ağustos/2018 tarihinden geçerli olmak üzere, 2018/II. Dönem Mesleki Deneyim Kazanma Çalışmalarına katılmaya hak kazanan adaylar, Oda yönetim kurulu kararıyla 27/Temmuz /2018 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edilecektir. 

           5- Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması yapmaya hak kazanan adaylar; her şubemiz için (13 Oda Şubesi) ilan edilecek tarih, yer ve zamanda, TEMDEM kurulunun düzenleyeceği bir günlük mesleki deneyim kazanma çalışmaları uyum eğitimine başlayacaklardır. İlan edilecek toplantı tarihlerinden başka bu dönem için mesleki deneyim kazanma uyum eğitimi toplantısı yapılmayacaktır.

6- Adaylar başvurularını ODAMIZIN ONLİNE İŞLEMLER BUTONU üzerinden yapacaklardır. “ Başvuru yapılırken, Mesleki Deneyim Kazanma (staj) Çalışmaları Müracaat Menüsüne girilerek aşağıdaki EK:1, EK:2 ve EK:3 butonları doldurulmak suretiyle başvuru yapılmış olacaktır.”

 

Aynı zamanda;

 

EK 1: Mesleki Deneyim Kazanma Çalışması Başvuru Dilekçesi,

EK 2: Yanında Mesleki Deneneyim Kazanma çalışması yapacak meslek mensubu muvafakat yazısı,

EK 3: Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişiye ait adres bilgilerini içeren dilekçe,

Formlarının çıktıları alınacak ve bu formlarla birlikte adli sicil belgesi ile fotoğraflar Odaya, doğrudan, taahhütlü mektupla veya kargoyla en geç 20/Temmuz/2018 tarihine kadar gönderilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru kabul edilip onaylandığı takdirde aynı ekrandan sonuç öğrenilebilecektir.

 

7- Mesleki deneyim kazanma çalışması uyum eğitimine katılan SMM adayları; TEMDEM kurulunca ilgili mevzuata göre hazırlanan uygulama tez konularını, yine Online İşlem Merkezi üzerinden alacaklardır. Ayrıca, adaylar tarafından belirlenecek olan ormancılık ve orman ürünleri büro veya şirketlerine, orman idaresine, orman ve ağaç endüstrisiyle iştigal eden ve meslek mensubu çalıştıran kamu kurumu ile özel sektöre Online İşlem Merkezi üzerinden alacakları  resmi yazıyı göndereceklerdir. 28/05/2018

 

NOT:

  1. Sistem ile sorun yaşanması halinde Odamız görevlisi İlknur YILMAZ’dan (TLF: 0312 215 00 33/132)  teknik destek istenecektir.
  2. “Ağustos” ayı içerisinde, 13 Oda Şube Merkezimizde yapılacak olan bir günlük uyum eğitimi toplantısının tarih, yer ve zamanı başvurular sona erdikten sonra sayfamızdan ilan edilecektir.