GÜNCELLEME ! MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ  YAPILACAKTIR

GÜNCELLEME ! MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ YAPILACAKTIR

MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

YAPILACAKTIR.

 

             “Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci maddesi, “Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi”nin 9 uncu maddesi uyarınca, ekteki konularda olmak üzere, belirlenen şartlara sahip olan orman mühendisi unvanlı ruhsatlı Serbest Meslek Mensuplarının katılabilecekleri, MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ08/Mart/2019-28/Mart/2019 tarihleri arasında Ankara Oda Genel Merkezinde (Beştepeler Mah. 31.Sok. No: 3 Yenimahalle/ANKARA)  yapılacaktır.

          Mesleki Geliştirme Eğitime katılmak istenilen konulara dair başvuruların; bu konulara ilişkin eğitim ücretlerinin Odanın hesabına yatırılması, dekontun eklendiği form dilekçe imzalanarak 06/Mart/2019 tarihine kadar Oda Genel Merkezine gönderilmesi gerekmektedir.

          Mesleki Geliştirme Eğitim konuları seçilirken, ekteki ayrıntılı eğitim duyurusunun dip notundaki uyarıların dikkate alınması, meslektaşlarımızın yararına olacaktır.

          İlanen duyurulur.  11.02.2019

                                                                                   ODA YÖNETİM KURULU

 

EKLER:

1- Ayrıntılı mesleki geliştirme eğitimi duyurusu

2- Başvuru formu örneği

EK:1

MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ DUYURUSU

 

Orman Mühendisleri Odasınca 6/5/2009 tarihli ve 27220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Orman Mühendisleri Odası Meslekli Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği”nin 50 inci maddesi, Temel Eğitim ve Mesleki Deneyim Kazanma Merkezi (TEMDEM), Mesleki Deneyim Kazanma ve Serbest Meslek Mensupluğu Sınav Yönergesi”nin 9 uncu maddesine dayanarak, Oda Yönetim Kurulunun 26/02/2018 tarih ve 189/3 sayılı kararı ile aşağıdaki belirtilen başvuru esasları çerçevesinde, 08/Mart/2019-28/Mart/2019 tarihleri arasında, aşağıdaki konularda, her konuda en az 10 (on) başvurunun veya yönetim kurulunun gerekli gördüğü sayının bulunması halinde, Oda eğitim görevlisi ile TEMDEM kurulunun koordinasyonunda, Orman Mühendisleri Odası Genel Merkezinde (Beştepeler Mah. 31.Sok. No: 3 Yenimahalle/ANKARA) “Mesleki Geliştirme Eğitimleri” ile her eğitimin sonunda sertifika sınavı yapılacaktır. Eğitim giderleri olarak, her bir eğitim için öğle yemeği, araziye gidiş geliş araç bedeli karşılığı olarak 400,00 TL alınacaktır.

S.No

MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ KONULARI

EĞİTİMİN TARİHİ

ÜCRETİ

1

Orman Zararlıları ve Yangınla Mücadele,

08-10/Mart/2019 (3 gün)

400,00 TL

2

Milliparklar, Mesire Yerleri, Av ve Yaban Hayatı,

11-13/Mart/2019 (3 gün)

400,00 TL

3

Üretim ve Pazarlama,

14-16/Mart/2019 (3 gün)

400,00 TL

4

Amenajman ve Silvikültür

17-19/Mart/2019 (3 gün)

400,00 TL

5

Orman Yoları İnşaat, Bakım, Sanat Yapıları, Orman Yolu Etüt-Aplikasyonu,

20-22/Mart/2019 (3 gün)

400,00 TL

6

 

Ağaçlandırma, Erozyon, Sel ve Çığ Kontrolü, Rehabilitasyon, Mera ıslahı, Fidan Üretimi, Etüt-Proje, Denetim ve Kontrol Hizmetleri,

23-25/Mart/2019 (3 gün)

 

400,00 TL

7

 

Orman Kadastrosu, 16. Madde Maden İzinleri, 17/3 ve 18. Maddeler İzin ve İrtifak Konuları

26-28/Mart/2019 (3 gün)

 

400,00 TL

 

MESLEKİ GELİŞTİRME EĞİTİMİNE BAŞVURU ESASLARI

1- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat Belgesine sahip orman mühendisi olması,

2- Oda’ya borcunun bulunmaması,

3- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra kuruluşları ile diğer kamu kurumlarının merkez ve taşra kuruluşlarında halen çalışır durumda olmaması,

4- Serbest Meslek Mensupluğu Ruhsat belgesinde; mesleki geliştirme eğitimine katılmak istediği konularda, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendindeki mesleki faaliyet konularına ilişkin yetkilerinin bulunmaması,

5-Mesleki Geliştirme Eğitimine katılmak istenen konular başvuru formunda belirtilerek, bu konulara ilişkin ücretlerin Odanın T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesi/Ankara TR88 0001 0007 9906 5654 2050 38 nolu banka hesabına 06 Mart 2019 Çarşamba gününe kadar yatırılarak banka Dekont Fotokopisi ile imzalı Başvuru Formunun Odaya faks ya da e-mail yoluyla ulaştırılması,

İlanen duyurulur. 08/02/2019                                                                                                                                                                                                                         ODA YÖNETİM KURULU

 

ÖNEMLİ NOT: Eğitime başvuru yapılacak konular belirlenirken, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi 1.fıkrası (a) bendindeki yetkilerden;

a) Etüt-proje planlayıcılığı için 7. Alt bent,

b) Orman yol ağı planlayıcılığı için 15. Alt bent,

c) Özel fidanlıklarda yetkili meslek mensubu ve tohumluk kontrolörü olmak için 4,5 ve 6. Alt bentler,

d) Orman zararlıları için bitki koruma ürünleri reçetesi yazmak için15.Alt bent

Konularında ruhsat belgelerinde yetkilerinin bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, sayılan bu eğitim ve sınavlara katılabilmenin ön şartı olduğu hususunun dikkate alınması gerekmektedir.

 

,