MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/08/2019 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARINA 01/08/2019 TARİHİNDE BAŞLAYAN VE BAŞLAMAYAN SERBEST MESLEK MENSUBU ADAYI ORMAN MÜHENDİSLERİ İLE ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ BELİRLENDİ

 

         5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 6 ıncı maddesi ve “Orman Mühendisleri Odası Mesleki deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği” in ikinci bölüm maddeleri uyarınca, 01/08/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 11 Oda şubesi TEMDEM merkezlerinde ve İstanbul ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüklerinde başlayacak mesleki deneyim kazanma çalışmalarına katılmak isteyen SMM adayı mühendisler için yapılan 31/05/2019 tarihli duyurumuzda; müracaatların 20/07/2019 tarihine kadar Odamıza yapılacağı, bu müracaatların 22-23/07/2019 tarihine kadar TEMDEM kurulunca incelenerek Oda Yönetim Kuruluna bildirileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazanan adayların 26/07/2019 tarihine kadar Oda internet sayfasında ilan edileceği, mesleki deneyim kazanma çalışmalarına hak kazananların 01/08/2019 tarihinden geçerli olmak üzere 01/08/2019 tarihinde Erzurum, 02/08/2019 tarihinde Bursa, 03/08/2019 tarihinde Elazığ ve İzmir, 04/08/2019 tarihinde Adana, 05/08/2019 tarihinde Denizli, 06/08/2019 tarihinde Kastamonu, 07/08/2019 tarihinde Amasya, 08/08/2019 tarihinde Ankara, 09/08/2019 tarihinde Sakarya ve Antalya Oda şubelerinde; 03/08/2019 tarihinde İstanbul ve Trabzon Orman İşletme Müdürlüklerinde işe başlayarak bir günlük uyum eğitiminden sonra uygulama tezlerini alacakları ilân edilmişti.

            Duyuruda istenen hususlara uyan, uygulama tezlerini alan aşağıda belirtilen EK:1 deki SMM adayı 266 orman mühendisi ile EK:2 deki SMM adayı 63 orman endüstri mühendisi Oda yönetim kurulunun 27/08/2019 tarihli ve 186/8 sayılı kararı ile 01/08/2019 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLATILMIŞLARDIR.

            Duyuruda belirtilen hususlara uymayan, EK:3 deki SMM adayı 7 orman mühendisi ile EK:4 deki 3 orman endüstri mühendisinin Oda Yönetim Kurulunun 27/08/2019 tarihli 186/8 sayılı kararı ile 01/08/2019 tarihinde mesleki deneyim kazanma çalışmalarına BAŞLAMAMIŞ sayılmışlardır.

            İlgililere duyurulur.    27/08/2019                

                                                                                               ODA YÖNETİM KURULU

 

EK:1- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2019’da başlayan 266 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:2 - Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2019’da başlayan 63 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisleri

EK:3- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2019’da başlamayan 7 SMM adayı Orman Mühendisleri

EK:4- Mesleki deneyim kazanma çalışmalarına 01/08/2019’da başlamayan 3 SMM adayı Orman Endüstri Mühendisi