MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ  DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

MESLEKİ DENEYİM KAZANMA ÇALIŞMALARI UYGULAMA TEZLERİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

5531 Sayılı Kanunun 6 ıncı maddesi uyarınca, bir yıllık mesleki deneyim kazanma çalışmaları yapmak bağlamında, 01/04/2018 tarihi ile bu tarihten önceki dönemlerde, TEMDEM Kurulundan teslim alınan uygulama tezleri bu kurulca değerlendirilmiş ve ekteki değerlendirme çizelgesi hazırlanmıştır.

             Tez değerlendirmeleri sonucunda, uygulama tezleri kabul edilen SMM adayı Orman Mühendisleri ile Orman Endüstri Mühendisleri, diğer şartları yerine getirmeleri halinde, 04/Mayıs/2019 tarihinde yapılacak serbest meslek mensupluğu sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

             İlgililere duyurulur. 18/03/2019                 

                                                                                                           ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI

                                                                                                                         TEMDEM KURULU

 

EKLER:

  1. 01/04/2018 tarihinde Orman Mühendislerince teslim alınan  uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:1)
  2. 01/04/2018 tarihinden önce Orman Mühendislerince teslim alınan  uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:2)
  3. 01/04/2018 tarihinde Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan  uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:3)
  4. 01/04/2018 tarihinden önce Orman Endüstri Mühendislerince teslim alınan  uygulama tezleri değerlendirme çizelgesi (EK:4)