Mühendis Maaşı Hesaplama Tablosunda Değişiklik

Mühendis Maaşı Hesaplama Tablosunda Değişiklik

Mühendis maaşı hesap tablosundaki “İşçi Sağlığı ve Güvenliği Payı” %5 olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme 17.02.2020 tarihinden sonra ilan edilecek ihaleler için uygulanacaktır.

İdarelerin, doğrudan temin ya da ihale yöntemiyle Ormancılık Büro ve Şirketlerinden alacakları danışmanlık hizmetlerinde;

1- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti esas alınacaktır.

2- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmemiş ise asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları esas alınacaktır.

3- Danışmanlık Hizmet Alımı İhalelerinin İdari/Teknik şartnamelerinde mühendis adet ve çalışma süreleri belirtilmiş olmakla birlikte yapılacak işin miktar ve alanı da verilmiş ise mühendisin işverene kümülatif maliyeti ile asgari ücret tarifemizdeki birim poz fiyatları ayrı ayrı hesaplanacak ve yüksek çıkacak fiyat esas alınacaktır.

4- İdarelerin birim fiyatları ile yapılacak ihale ilanlarında, Odamız asgari ücret tarifesinde pozları olmayan işler için verilecek teklif miktarı; idari/teknik şartnamelerde mühendis adet ve çalışma süresi (ay) verilmiş ise, mühendisin işverene kümülatif maliyetinin altında olmayacaktır.

5- Odamız internet sitesinde yayımlanan 2020 yılı güncel asgari ücret tarifemiz ile güncel duyurularımız esas alınacak ve yenisi yayımlanıncaya kadar da yürürlükte kalacaktır.
 

Ayrıntılı bilgi ve güncel tablo için: maaş hesaplama

NOT: Duyuru ve hesaplamalara ilişkin görüş ve önerilerinizin Odamız genel merkezine iletilmesi hususu arz olunur.

Konu ile ilgili eski duyurular iptal edilmiştir.