ODA YÖNETİM KURULU KARARI İLE İLERLEYEN BİR TARİHTE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE  !

ODA YÖNETİM KURULU KARARI İLE İLERLEYEN BİR TARİHTE YAPILACAK SERBEST YEMİNLİ MESLEK MENSUPLUĞU SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN DİKKATİNE !

Ankara’da Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak olan Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu sınavına ilişkin duyuru, hem Resmi Gazete’de ve hem de Odamız İnternet sayfasında daha önce duyurulmuştu. Bu duyuruda belirtilen süre içinde, sınav için Odaya başvuran SYMM adaylarına ait başvuru belgeleri, 5531 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatı ile Oda mevzuatına uygun olarak değerlendirilmiş ve duyuru ekindeki geçici liste ilan tanzim edilmiştir. Adaylardan bu listeye karşın itirazları olanlar var ise, itirazlarını 02/06/2020 günü mesai bitimine kadar Oda Genel Merkezine yapacaklardır. Oda Yönetim Kurulunca itirazların kesin değerlendirilmesi yapılacak ve SYMM sınavlarına girecek kesin aday listesini 05/06/2020 tarihine kadar belirleyip Oda internet sayfası ile ilan tahtasında duyuracaktır.

SYMM sınavına başvuran adaylara önemle duyurulur.  29/05/2020

 

                                                          ODA YÖNETİM KURULU

 

EK: Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir tarihte Yapılacak Serbest Yeminli Meslek Mensupluğu Sınavına Katılacak Adaylara İlişkin Geçici Liste