OMO & FAO İŞBİRLİĞİNDE KONUMUZ; ODUN DIŞI ÜRÜNLER!

OMO & FAO İŞBİRLİĞİNDE KONUMUZ; ODUN DIŞI ÜRÜNLER!

Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı (FAO) işbirliğinde “Seçilen Belirli Odun Dışı Orman Ürünlerinin Mevcut Durum Raporları ve Sürdürülebilir Yönetimi Teknik Rehberlerinin Hazırlanması (Provision of Technical Guidelines on sustainable management of NWFPs and the Status Reports on specific selected products) konulu hizmet sözleşmesi yapılmış olup, belirlenen türler Reçine, Defne, Trüf, Çam Balı ve Kestanedir.
Yapılacak Mevcut Durum raporu ve Sürdürülebilir yönetim teknikleri kapsamında istişare ve değerlendirmelerde bulunmak üzere, Genel Başkanımız Hasan Türkyılmaz, İzmit İşletme Müdürlüğü Taşköprü ve Kefken Şeflikleri ile Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Alemdağ Orman İşletme Şefliğinde bulunan reçine üretim sahasını ziyaret ederek üretici, yerel halk ve kaynak yöneticileri ile görüştü. Son yıllarda Orman Genel Müdürlüğümüzün yapmış olduğu çalışmalar sayesinde reçine hammaddesine duyulan ihtiyacın iç kaynaklardan karşılanır olmaya başlaması memnuniyetle karşılandı. Kaybolmaya yüz tutmuş bir üretim kültürünün yeniden canlandırıldığı, kırsal istihdama yeni bir alan açıldığı görülmüştür.