OMO TARAFINDAN AÇILAN HAKLI HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI.

OMO TARAFINDAN AÇILAN HAKLI HUKUK MÜCADELESİ KAZANILDI.

Geçtiğimiz Günlerde Orman Mühendisleri Odası Tarafından, Orman Mühendisleri ve Orman Endüstri Mühendislerinin Hakkını Savunmak Adına Açılan Haklı Dava Kazanıldı. 

Geçtiğimiz günlerde Orman Mühendisleri Odası tarafından 13 Şubat 2019 tarihli, Resmi Gazetenin 30685 sayısında yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik’in; Orman Mühendislerine ve Orman Endüstri Mühendislerine yer verilmeyen 12. maddesinin 1. Fıkrası ile 3. Fıkrasının iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemli davada Oda’nın Danıştay Onuncu Dairesince Yürütmenin Durdurulması Talebinin Reddine İlişkin Temyizen itiraz etmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca ilgili fıkraların Yürütülmesinin Durdurulmasına karar verildi.

Orman Mühendisleri Odası tarafından itiraz edilen başlıklar; “bayi ve toptancı izin belgesi almak için başvuru yapabilecekler” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrası ile “kontrollerde görevlendirilecek kişiler ve eğitim” başlıklı 36. maddesinin 3. Fıkrası…